Αναπαραγωγικά Προβλήματα: Διερεύνηση Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2784285 207 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μέντη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Νικολοπούλου-Σταμάτη Πολυξένη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αθανασιάδου Α.Μ., Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναπαραγωγικά Προβλήματα: Διερεύνηση Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναπαραγωγικά Προβλήματα: Διερεύνηση Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σημαντικός αριθμός ζευγαριών τα τελευταία χρόνια. Υφίσταται μεγάλη ποικιλία παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη γονιμότητα ενός ζευγαριού. Η έκθεση του ανθρώπου σε χημικές και τοξικές ουσίες στον εργασιακό χώρο και στο περιβάλλον είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αναπαραγωγική ικανότητα.
Σκοπός : Η διερεύνηση της επίδρασης επαγγελματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη γονιμότητα .
Υλικό –Μέθοδος : Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη σε εκατόν τριάντα τέσσερα (134) ζευγάρια που προσήλθαν στο Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής –Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Γ.Ν.Μ<<ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ>> κατά την τριετία 2010-2012 (1.1.2010-31.12.2012) με σκοπό εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι συλλεγείσες πληροφορίες αφορούσαν το φύλο ,την ηλικία ,την εθνικότητα ,τον τόπο διαμονής ,το επάγγελμα ,τη διάγνωση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο ένας ή ( κατά περίπτωση ) και οι δύο σύντροφοι , τις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης καθώς και την έκβαση των προσπαθειών .Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο χ2 έλεγχος και η απλή ανάλυση διακύμανσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Γονιμότητα, Ανδρική και γυναικεία υπογονιμότητα, Περιβαλλοντική και επαγγελματική έκθεση , Ανασκόπηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
120
MENTI KONSTANTINA MASTER.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο