Μελέτη των Ορίων Ανιχνευσιμότητας Καρκινικών Όγκων στη Μονοφωτονική Τομοσπινθηρογραφία με Εξειδικευμένο Ομοίωμα Μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790740 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λυτροσυγγούνης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιάρης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των Ορίων Ανιχνευσιμότητας Καρκινικών Όγκων στη Μονοφωτονική Τομοσπινθηρογραφία με Εξειδικευμένο Ομοίωμα Μαστού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη των Ορίων Ανιχνευσιμότητας Καρκινικών Όγκων στη Μονοφωτονική Τομοσπινθηρογραφία με Εξειδικευμένο Ομοίωμα Μαστού
Περίληψη:
Η ιατρική απεικόνιση μαστού για τη διάγνωση καρκίνου πρώιμου σταδίου βασίζεται κυρίως σε τεχνικές προβολικής απεικόνισης. Οι περιορισμοί που εισάγονται σε επίπεδο ευαισθησίας και χωρικής διακριτικής ικανότητας των κλινικών ανιχνευτικών συστημάτων, σε συνδυασμό με φαινόμενα απορρόφησης και σκεδάσεων, έχουν σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη απόδοση στην ανακατασκευή της τρισδιάστατης τομογραφικής εικόνας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνώνται εκτενώς τα όρια ανίχνευσης μικρών καρκινικών όγκων του μαστού υπό συνθήκες υψηλού θορύβου υποβάθρου, μέσω εξειδικευμένης μελέτης τύπου SPECT με ομοίωμα μαστού. Χρησιμοποιείται η γ-Camera του εργαστηρίου με χωρικά ευαίσθητο φωτοπολλαπλασιαστή και ανίχνευση θέσης με την τεχνική Anger, ενώ στο εξειδικευμένο ομοίωμα μαστού ελέγχεται ο λόγος ενεργότητας των θερμών σημείων ως προς το υπόβαθρο με υδατικό διάλυμα 99mTc. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε μια πληθώρα προβολικών απεικονίσεων για λόγους στην περιοχή 5:1 έως 1:1 και τα πειραματικά αποτελέσματα βρέθηκαν σε συμφωνία με ακριβείς προσομοιώσεις της απεικόνισης μέσω του λογισμικού GEANT4/GATE σε προβολικό αλλά και τομογραφικό επίπεδο. Ο προσδιορισμός των ορίων μέσω της συγκεκριμένης πειραματικής ανάλυσης αποσκοπεί στην επίτευξη αξιόπιστων κλινικών τομογραφικών εικόνων, για όγκους μικρού μεγέθους και διαφόρων συγκεντρώσεων ενεργότητας σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενου σήματος και θορύβου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
γ-Camera, Μονοφωτονική Τομοσπινθηρογραφία Εκπομπής (SPECT), Εξειδικευμένο Ομοίωμα Μαστού, Monte-Carlo, GEANT4/GATE
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
87