Αναζήτηση της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Per1 και Per2 σε έμβρυα επίμυων ως του σταδίου της βλαστοκύστης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790839 208 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σώζου Αννέτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δρακάκης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναζήτηση της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Per1 και Per2 σε έμβρυα επίμυων ως του σταδίου της βλαστοκύστης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναζήτηση της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Per1 και Per2 σε έμβρυα επίμυων ως του σταδίου της βλαστοκύστης
Περίληψη:
Στα θηλαστικά, η ωογένεση στα θηλυκά άτομα και η σπερματογένεση στα αρσενικά άτομα, οδηγεί στη δημιουργία των απλοειδών γαμετικών κυττάρων τους, τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια αντίστοιχα. O σχηματισμός του ζυγωτού είναι αποτέλεσμα της συνένωσης του θηλυκού και του αρσενικού γαμέτη στη λήκυθο της σάλπιγγας. Το γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται στη συνέχεια στη μήτρα όπου και εμφυτεύεται. Κατά τη μεταφορά αυτή, το προεμφυτευτικό έμβρυο υφίσταται πολλές δομικές αλλαγές, καθώς διαιρείται διαδοχικά. Συγκεκριμένα, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε 2, 4 και 8 κύτταρα, εν συνεχεία, σχηματίζει το μορίδιο και έπειτα τη βλαστοκύστη.
Θέμα της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η αναζήτηση της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Per1 και Per2 σε έμβρυα επίμυων έως του σταδίου της βλαστοκύστης. Σκοπός, είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα κιρκάδια γονίδια συμμετέχουν στις διαιρέσεις του προεμφυτευτικού εμβρύου.
Γενικά, τα κιρκάδια γονίδια, μεταγράφονται και μεταφράζονται μέσω αγκυλών παλίνδρομης ρύθμισης, οι οποίες απαρτίζονται από θετικές και αρνητικές συνιστώσες με σκοπό την πραγματοποίηση μιας περιοδικής μεταβολής. Όλα αυτά οδηγούν σε αλλαγές στη βιοχημεία, φυσιολογία και συμπεριφορά του οργανισμού.
Η συλλογή εμβρύων έγινε από θηλυκά ποντίκια, ηλικίας 3 - 4 εβδομάδων, τα οποία καλλιεργήθηκαν in vitro έως του σταδίου της βλαστοκύστης. Έπειτα, απομονώθηκε το ολικό mRNA από τα εμβρυικά κύτταρα και ακολούθησε η σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA). Τέλος, πραγματοποιήθηκε η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων Per1 και Per2 στα διάφορα προεμφυτευτικά στάδια με τη μέθοδο της Real - Time PCR.
Τα αποτελέσματα της παρούσης διπλωματικής εργασίας έδειξαν έκφραση του γονιδίου Per1 μόνο στο στάδιο των 8 κυττάρων, ενώ παρατηρήθηκε έκφραση του γονιδίου Per2 σε όλα τα προεμφυτευτικά στάδια. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν απαραίτητα την ύπαρξη κιρκάδιας ρυθμικότητας στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου και θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον έρευνα για την εξαγωγή συμπεράσματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προεμφυτευτικά έμβρυα, Κιρκάδια γονίδια, Κιρκάδιοι ρυθμοί, Per1, Per2, Επίμυες, Μείωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
72
Sozou Anneta Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο