Έλεγχος της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Clock και Bmal σε έμβρυα επίμυων έως το στάδιο της βλαστοκύστης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790930 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαχριστοφή Βασιλική-Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δρακάκης Πέτρος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έλεγχος της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Clock και Bmal σε έμβρυα επίμυων έως το στάδιο της βλαστοκύστης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έλεγχος της έκφρασης των κιρκάδιων γονιδίων Clock και Bmal σε έμβρυα επίμυων έως το στάδιο της βλαστοκύστης
Περίληψη:
Στα θηλαστικά, ο σχηματισμός του ζυγωτού προκύπτει ύστερα από τη συνένωση του θηλυκού και του αρσενικού γαμέτη στη λήκυθο της σάλπιγγας. Το γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται από τη σάλπιγγα στη μήτρα όπου και εμφυτεύεται. Σε αυτή τη διαδρομή, το προ-έμβρυο υφίσταται πολλές δομικές αλλαγές. Αρχικά, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε 2, 4 και 8 κύτταρα, εν συνεχεία, συμπυκνώνεται συγκροτώντας το μορίδιο και τέλος, δημιουργεί μια κοιλότητα σχηματίζοντας τη βλαστοκύστη. Στο ποντίκι, στο στάδιο των 2-κυττάρων σταματάει ο μητρικός αναπτυξιακός έλεγχος και ενεργοποιείται το ζυγωτικό γονιδίωμα, όπου το έμβρυο αναλαμβάνει τον έλεγχο της ανάπτυξής του.
Το κιρκάδιο ρολόι είναι μια αυτοσυντηρούμενη 24ωρη λειτουργική οντότητα που εντοπίζεται στον εγκέφαλο, πιο συγκεκριμένα στον υπερχιασματικό πυρήνα (SCN), και είναι συντονισμένη με τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να επιτρέπει στους οργανισμούς να ανταποκρίνονται χρονικά σωστά σε ερεθίσματα. Έχει βρεθεί ότι μια σειρά γονιδίων γνωστά ως clock genes αποτελούν την ‘’μηχανή’’ του κιρκάδιων ρυθμών και είναι υπεύθυνα για την ρύθμιση των κιρκάδιου μηχανισμού σε μοριακό επίπεδο, η ρύθμιση αυτή πραγματοποιείται μέσω θετικών και αρνητικών αναδράσεων σε μεταγραφικό και μεταφραστικό επίπεδο. Τα πιο γνωστά πυρηνικά κιρκάδια clock genes είναι: clock, per1, per2, per3, cry1, cry2, Bmal/Mop3, Bmal2/Mop9, Npas2/Mop4, Tim, CKIε, Rev-Erba. Το θετικό κομμάτι της ρύθμισης γίνεται μέσω δύο μεταγραφικών παραγόντων, του Clock και του Bmal1.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της έκφρασης των γονιδίων Clock και Bmal σε προ-έμβρυα ποντικιού, στο στάδιο των 2-κυττάρων έως το στάδιο της βλαστοκύστης ώστε να καθιερωθεί ένα εμβρυικό μεταγραφικό προφίλ και να επισημανθούν οι πιθανοί μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με μια φυσιολογική εμβρυική ανάπτυξη.
Κατά την διεξαγωγή της πειραματικής μελέτης τα έμβρυα καλλιεργήθηκαν in vitro σε συνθήκες και πρωτόκολλα που να προσομοιάζουν απόλυτα το φυσιολογικό περιβάλλον μέσα στη μήτρα. Για την αξιολόγηση της έκφρασης των γονιδίων αυτών, μετά την απομόνωση του mRNA από κάθε αναπτυξιακό στάδιο και την παρασκευή του cDNA, εφαρμόστηκε η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) με σκοπό τον προσδιορισμό της έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μητρικός αναπτυξιακός έλεγχος, Ενεργοποίηση ζυγωτικού γονιδιώματος, Κιρκάδιο ρολόι, Κiρκάδιος ρυθμός, Κιρκάδια γονίδια, Υπερχιασματικός πυρήνας, Γονίδιο clock, Γονίδιο Bmal
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
89
Papachristofi Vasiliki Spiridoula Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο