Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοβρογχικών και αορτοοισοφαγικών συριγγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792279 136 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σακελλαρίδης Τιμόθεος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γερουλάκος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χατζηιωάννου Αχιλλέας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κακίσης Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοβρογχικών και αορτοοισοφαγικών συριγγίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοβρογχικών και αορτοοισοφαγικών συριγγίων
Περίληψη:
Σκοπός – Υπόθεση: Τα αορτοβρογχικά και αορτοοισοφαγικά συρίγγια είναι σπάνιες παθολογίες αλλά μπορούν να καταστούν μοιραίες για τον ασθενή. Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών ξεκίνησε δειλά-δειλά την δεκαετία του ‘90 και έχει κλείσει περίπου είκοσι χρόνια εφαρμογής. Αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις των παθήσεων αυτών τη μέθοδο εκλογής. Ανησυχίες εκφράζονται όσον αφορά τα απώτερα αποτελέσματα της μεθόδου. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να παρουσιάσουμε τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα αποτελέσματα στην ενδαγγειακή αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών.
Υλικό – Μέθοδος: Ερευνήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία μέσω της βάσης δεδομένων PUBMED με λέξεις κλειδιά “aortobronchial fistula” & “aortobronchial fistulae” & “aortotracheal fistula” & “aortotracheal fistulae” & “aortopulmonary fistula” & “aortopulmonary fistula” & “aortoesophageal fistula” & “aortoesophageal fistulae”. Έγινε ανασκόπηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων με κύριο κριτήριο την ύπαρξη ασθενών που αντιμετωπίστηκαν ενδαγγειακά για παρουσία αορτοβρογχικού ή αορτοοισοφαγικού συριγγίου. Για λόγους επεξεργασίας οι ανευρεθείσες μελέτες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, αυτές που παρουσίαζαν ενδαγγειακή αντιμετώπιση των αορτοβρογχικών συριγγίων και αυτές που παρουσίαζαν ενδαγγειακή αντιμετώπιση των αορτοοισοφαγικών συριγγίων.
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 289 αποτελέσματα για αορτοβρογχικά συρίγγια και 482 για αορτοοισοφαγικά συρίγγια υπό μορφή περιλήψεων. Η πλειοψηφία των άρθρων ήταν παρουσίαση μεμονωμένων περιστατικών ή μικρών σειρών Καταγράφηκαν συνολικά 253 διαφορετικοί ασθενείς με αορτοβρογχικό συρίγγιο και 227 ασθενείς με αορτοοισοφαγικό συρίγγια που αντιμετωπίστηκαν ενδαγγειακά. Πέντε ήταν οι μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών που ανευρέθηκαν σε όλη την αναζήτηση. Η κύρια παθολογία για την εμφάνιση αορτοβρογχικού συριγγίου ήταν η προηγηθείσα επέμβαση στην αορτή και η παρουσία αορτικού ανευρύσματος. Στις μελέτες των αορτοοισοφαγικών συριγγίων, η ενσφήνωση ξένου σώματος στον οισοφάγο και παθήσεις του οισοφάγου εμφάνιζαν μεγάλη ποσόστωση στην αιτιολογία αυτών. Ενώ στα αορτοβρογχικά συρίγγια τις περισσότερες φορές η ενδαγγειακή αντιμετώπιση ήταν και η οριστική, στα αορτοοισοφαγικά συρίγγια καταδείχθηκε ότι η προσθήκη είτε αποκοπής του οισοφάγου είτε εκτομής του βοηθά στην καλύτερη επιβίωση των ασθενών.
Συμπεράσματα: Παρατηρείται διαφορά στα αποτελέσματα των ασθενών που υποβάλλονται σε ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοβρογχικών και αορτοοισοφαγικών συριγγίων, όπως επίσης παρατηρείται διαφορά στην επιβίωση των ασθενών που υποβάλλονται σε ενδαγγειακή αποκατάσταση σε σχέση με τους ασθενείς που αντιμετωπίζονται εγχειρητικά. Τα αποτελέσματα δείχνουν καλύτερη βραχυπρόθεσμη επιβίωση της ομάδας με την ενδαγγειακή αντιμετώπιση συγκρινόμενη με την εγχειρητική ομάδα, με πολύ καλά πρώιμα αποτελέσματα της ενδαγγειακής αντιμετώπισης. Κατά συνέπεια προσδιορίζεται πλέον ως πιθανή μέθοδο εκλογής σε αυτούς του ασθενείς. Περαιτέρω αξιολόγηση της μεθόδου απαιτείται, με προοπτικές μελέτες, καταγραφή αποτελεσμάτων και προσδιορισμό των κατάλληλων πρωτοκόλλων παρακολούθησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αορτοβρογχικό συρίγγιο, Αορτοοισοφαγικό συρίγγιο, Ενδαγγειακή αντιμετώπιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
52
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΟΡΤΟΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΤΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ_ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ..pdf (900 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο