Άγχος λόγω του επαγγέλματος και στρατηγικές διαχείρισής του σε αστυνομικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800042 140 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φράγκου Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κατσούλας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Καϊτελίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άγχος λόγω του επαγγέλματος και στρατηγικές διαχείρισής του σε αστυνομικούς
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άγχος λόγω του επαγγέλματος και στρατηγικές διαχείρισής του σε αστυνομικούς
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι αστυνομικοί, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με ιδιαίτερα στρεσογόνες καταστάσεις που οδηγούν σε άγχος.
Σκοπός: Εκτίμηση του άγχους που βιώνουν οι αστυνομικοί λόγω της εργασίας τους και διερεύνηση των προσδιοριστών του άγχους.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη, με δειγματοληψία ευκολίας, στην οποία συμμετείχαν 336 αστυνομικοί που εργάζονται στη Αθήνα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2018 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 77,8% (=336/432). Οι μελετώμενοι προσδιοριστές προέκυψαν έπειτα από συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την μέτρηση του άγχους χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια "Operational Police Stress Questionnaire" και "Organizational Police Stress Questionnaire", ενώ για την εκτίμηση των στρατηγικών διαχείρισης του άγχους χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο "Brief Cope".
Αποτελέσματα: Αναφορικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας, οι πιο στρεσογόνες παράμετροι ήταν η οργάνωση της προσωπικής ζωής εκτός δουλειάς, η κούραση, η γραφειοκρατική εργασία, ο κίνδυνος τραυματισμού στη δουλειά και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για την οικογένεια και τους φίλους. Αναφορικά με την οργάνωση της υπηρεσίας, οι πιο στρεσογόνες παράμετροι ήταν η έλλειψη προσωπικού, ο ακατάλληλος εξοπλισμός, η αναξιοκρατία στη δουλειά, η έλλειψη πόρων και η ανισότιμη κατανομή των ευθυνών στη δουλειά. Η συχνότερη στρατηγική διαχείρισης του άγχους ήταν η επικέντρωση στο πρόβλημα και ακολούθως η επικέντρωση στο συναίσθημα και η επικέντρωση στην αποφυγή. Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή ανάλυση, η μείωση των ωρών καθημερινού ύπνου, η αύξηση της χρήσης της στρατηγικής που επικεντρώνεται στην αποφυγή, η μείωση των ημερών άθλησης/εβδομάδα και η μείωση της υποστήριξης από το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον σχετίζονταν με αύξηση του άγχους. Επιπλέον, οι αστυνομικοί που εργάζονται εκτός γραφείου είχαν περισσότερο άγχος σε σχέση με τους αστυνομικούς που εργάζονται σε γραφείο.
Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση και η υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων για τη μείωση του άγχους των αστυνομικών, όπως π.χ. η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας για την υιοθέτηση των θετικών στρατηγικών διαχείρισης του άγχους και την αποφυγή των αρνητικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Αστυνομικοί, Προσδιοριστές, Στρατηγική διαχείρισης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
85
Fragkou Despoina Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο