Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2801353 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χονδροκούκης Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Καραλέκας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Γιαννατσής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία
Περίληψη:
Οι περισσότεροι οργανισμοί στις μέρες μας στηρίζουν τη λειτουργία τους στα
Πληροφοριακά Συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους οργανισμούς
υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι τα νοσοκομεία, οι οποίοι αποθηκεύουν και
επεξεργάζονται με τη βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο δεδομένα
που αφορούν τη λειτουργία τους όσο και ιατρικές πληροφορίες. Αυτά τα στοιχεία
είναι εμπιστευτικά και απόρρητα και πρέπει να προστατευθούν από εσωτερικούς
και εξωτερικούς κινδύνους. Επομένως, κρίνεται ζωτικής σημασίας η διατήρηση της
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των νοσοκομείων. Σ΄ αυτήν την
εργασία, αρχικά γίνεται μια μικρή εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και
έπειτα στα Πληροφοριακά Συστήματα των νοσοκομείων. Στη συνέχεια, αναλύονται
οι απειλές και οι κίνδυνοι που μπορούν να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουργία
των Πληροφοριακών Συστημάτων των νοσοκομείων και να θέσουν σε κίνδυνο την
προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων. Ακολουθεί ανάλυση της έννοια της
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των νοσοκομείων και στη συνέχεια
παρατίθενται μέτρα προστασίας και πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση της
προστασίας τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφοριακά συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, Κίνδυνοι, Ασφάλεια, Προστατευτικά μέτρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
105
Papaioannou Evangelia-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο