ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΙΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2808010 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αννίνου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανός Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμημα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ισσακ Παρχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνος Σούκης, Ε.ΔΙ.Π., Τμημα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΙΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΙΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Περίληψη:
Η δημιουργία του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου (ΕΗΤ) στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο εκτείνεται από την Κρομμυωνία, τα Μέθανα, την Αίγινα και τον Πόρο στα δυτικά, την Μήλο και Σαντορίνη στα κεντρικά και την Νίσυρο και Δυτική Κω στα ανατολικά, χρονολογείται στο τέλος του Κατώτερου Πλειόκαινου, και εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου σχηματισμού του Ελληνικού Ορογενετικού Συστήματος. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα τα ηφαιστειακά κέντρα των Μεθάνων και της Μήλου που αποκαλύπτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ηφαιστείων και έχουν αναπτύξει στο παρελθόν διαφορετικούς ηφαιστειακούς μηχανισμούς.
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της εδαφικής παραμόρφωσης με την εφαρμογή της τεχνικής της Συμβολομετρίας Ραντάρ (InSAR), για τα δύο ηφαιστειακά κέντρα του ΕΗΤ. Mε τα δεδομένα InSAR εκφράζεται η παραμόρφωση στην διεύθυνση παρατήρησης του δορυφόρου, η οποία με την σειρά της αποδίδει κυρίως τις μεταβολές της επιφάνειας στην κατακόρυφη διάσταση. Εφαρμόστηκε η τεχνική της σώρευσης συμβολογραφημάτων (IS-Multi-Interferometric Stacking (average)) και η υβριδική τεχνική ανάλυσης ιδιαζουσών τιμών (SVD-Singular Value Decomposition) με χρήση ENVISAT ASAR SLC εικόνων και εικόνων ERS ASAR SLC με ανοδική και με καθοδική τροχιά προκειμένου να διερευνηθεί η ταχύτητα κίνησης εδάφους και να συσχετιστεί με την γεωλογία της περιοχής.
Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι παραγόμενοι χάρτες μετατόπισης για την περιοχή των Μεθάνων δείχνουν μια διαφορική κίνηση στο ανατολικό και δυτικό τμήμα που συμπίπτει με σεισμοτεκτονικές έρευνες που διαχωρίζουν το ενεργό δυτικό τμήμα του Σαρωνικού Κόλπου με το ανατολικό. Ωστόσο, αυτές οι τιμές είναι μικρές και θεωρούνται αμελητέες. Για την περιοχή της Μήλου οι χάρτες δείχνουν διαφορετική κίνηση κατά μήκος κάποιων ρηξιγενών ζωνών επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη τους και δείχνοντας μια κυριαρχία στην οριζόντια συνιστώσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο, Μέθανα, Μήλος, Θραυσιγενής Παραμόρφωση, Συμβολομετρία, Ραντάρ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
108

Αννίνου Παναγιώτα-διπλωματική εργασία.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.