Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812492 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Υφαντή Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Φιλντίσης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Π. Μυριανθέας, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θ. Κατσούλας, Επ. Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αιμοκάθαρση συστήνεται, ολοένα και περισσότερο, από το Κέντρο Δηλητηριάσεων για την απομάκρυνση συγκεκριμένων τοξικών ουσιών αλλά και την αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας ή της μεταβολικής οξέωσης που επέρχεται από τη δηλητηρίαση.
Σκοπός: H διερεύνηση της συχνότητας ένδειξης και διενέργειας αιμοκάθαρσης σε περιπτώσεις δηλητηρίασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και της αποτελεσματικότητάς της σε επιλεγμένες τοξικές ουσίες.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των ημερήσιων δελτίων καταγραφής κλήσεων του Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Ελλάδα κατά το έτος 2016 και καταμέτρηση των περιστατικών στα οποία υπήρχε ένδειξη αιμοκάθαρσης και όσων επιβεβαίωσαν την εφαρμογή της. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε σύνθετη αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PUBMED, SCOPUS και επιλογή μελετών που αφορούσαν την συχνότητα της αιμοκάθαρσης σε περιπτώσεις δηλητηρίασης και την αποτελεσματικότητά της σε συγκεκριμένες τοξικές ουσίες.
103
Αποτελέσματα: Αιμοκάθαρση συστήθηκε στο 0,3% και επιβεβαιώθηκε στο 0,2% των δηλητηριάσεων στην Ελλάδα, κυρίως σε τοξικές εκθέσεις σε λίθιο, σαλυκιλικά, βαλπροϊκό οξύ, αιθυλική αλκόλη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και φυτοφάρμακα, ουσίες που λόγω των χαρακτηριστικών τους απομακρύνονται ικανοποιητικά από το φίλτρο. Ανάλογα είναι και τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας όπου παρατηρείται αύξηση στη χρήση της αιμοδιάλυσης για ταχεία απομάκρυνση του δηλητηρίου, της συνεχούς αιμοδιήθησης σε αιμοδυναμική αστάθεια και για πρόληψη φαινομένου rebound και μείωση της αιμοπροσρόφησης λόγω επιπλοκών. Οι μελέτες που αφορούσαν την αποτελεσματικότητα της εξωνεφρικής κάθαρσης, ήταν μελέτες περίπτωσης, παρατήρησης ή παρακολούθησης και κλινικές δοκιμές με ελλιπή στοιχεία και κατέγραφαν ταχύτερη πτώση των τοξικών επιπέδων, ταχύτερη βελτίωση της κλινικής εικόνας και μείωση της θνητότητας.
Συμπεράσματα: Η αιμοκάθαρση φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση σοβαρών εκθέσεων σε συγκεκριμένες τοξικές ουσίες. Κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια μελετών με μεγαλύτερη ισχύ που θα επιβεβαιώνουν τα θετικά της αποτελέσματα και η βελτίωση της πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας στη μέθοδο αυτή.
Λέξεις Κλειδιά: αιμοκάθαρση ή εξωνεφρική κάθαρση, δηλητηρίαση ή υπερδοσολογία ή τοξικότητα, λίθιο, αλκοόλες, βαλπροϊκό οξύ, καρβαμαζεπίνη, ακεταμινοφαίνη ή παρακεταμόλη, σαλυκιλικά, θεοφυλλίνη, μετφορμίνη, βαρβιτουρικά, μανιτάρια, παρακουάτ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοκάθαρση ή εξωνεφρική κάθαρση, Δηλητηρίαση ή υπερδοσολογία ή τοξικότητα, Λίθιο, Αλκοόλες, Βαλπροϊκό οξύ, Καρβαμαζεπίνη, Ακεταμινοφαίνη ή παρακεταμόλη, Σαλυκιλικά, Θεοφυλλίνη, Μετφορμίνη, Βαρβιτουρικά, Μανιτάρια, Παρακουάτ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
105
Yfanti Aikaterini Master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο