Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία: Νεότερα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814523 140 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σταϊκόγλου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βύνιου Νόρα-Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βαϊόπουλος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία: Νεότερα δεδομένα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία: Νεότερα δεδομένα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η χρόνια λεμφογενής (λεμφοκυτταρική) λευχαιμία είναι μια κακοήθης
αιματολογική νόσος, η οποία αποτελεί την πιο συχνή μορφή λευχαιμίας στους ενήλικες του
δυτικού κόσμου.
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και η περιγραφή των νεώτερων δεδομένων
για τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, όπως αυτά παρουσιάζονται στη σύγχρονη ελληνική
και διεθνή βιβλιογραφία.
Μεθοδολογία: Έγινε ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας
(ανασκοπικές και ερευνητικές μελέτες).
Αποτελέσματα: Η χρόνια λεμφογενής λευχαιμία αφορά, κατά κύριο λόγο, ασθενείς τρίτης
ηλικίας. Η διάγνωση γίνεται συνήθως τυχαία, στα πλαίσια αιματολογικού ελέγχου. Η
αιτιολογία παραμένει κατά βάση άγνωστη. Οι ασθενείς παρουσιάζουν ποικιλία σημείων και
συμπτωμάτων. Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου χορηγούνται χημειοθεραπευτικοί
παράγοντες.
Συμπεράσματα: Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές ανακαλύψεις σχετικά με
την παθογένεια και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας,
προδιαγράφοντας λαμπρό μέλλον για την τελική θεραπεία της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνια, Λεμφογενής, Λεμφοκυτταρική, Λευχαιμία, Θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
12
Αριθμός σελίδων:
61

Staikoglou Stavroula master.pdf
442 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.