Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον εμβολιασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817075 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ραγκούση Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευαγγελία Μαυρικάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας και Αγωγής Υγείας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ζαφειρία- Ηρώ Μυλωνάκου- Κεκέ, Καθηγήτρια Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Επικοινωνίας του Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Σχολείου και της Εκπαιδευτικής Πράξης, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον εμβολιασμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον εμβολιασμό
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μαστίζεται από την έντονη προσφυγική κρίση με αποτέλεσμα να ανακύψουν δυσλειτουργικές καταστάσεις που αντικατοπτρίζονται στην άρνηση μερίδας Ελλήνων γονέων να δεχτούν στα σχολεία των παιδιών τους παιδιά προσφύγων και μεταναστών με πρόσχημα τους ανεπαρκείς εμβολιασμούς. Επίσης στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πως οι Ρομά πληθυσμοί έχουν χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης αλλά τα παιδιά τους γίνονται δεκτά στα σχολεία χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη περίπτωσης στο δήμο της Αγίας Βαρβάρας Αττικής όπου κατοικεί ένας μεγάλος πληθυσμός Ρομά και το δείγμα προήλθε από τα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Ακόμα δεν υπάρχει ελληνική έρευνα που να διερευνά τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ανοσοποίηση και τους εμβολιασμούς. Σκοπός της εργασίας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς τις στάσεις τους για τους παιδικούς εμβολιασμούς και ποια η ανάλογη στάση τους σε σχέση με τους Ρομά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη στάση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το δισταγμό/ άρνηση για τους εμβολιασμούς ανάμεσα στις τρεις ομάδες, αλλά οι παράγοντες εφησυχασμός και εμπιστοσύνη επηρεάζουν τη στάση της κοινότητας της Αγίας Βαρβάρας για τα εμβόλια. Ακόμα διαπιστώθηκε πως τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου τείνουν να επηρεάζονται περισσότερο ως προς τον παράγοντα εμπιστοσύνη σε σχέση με τα άτομα πιο χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
παιδικοί εμβολισμοί, στάσεις, εκπαιδευτικοί, Ρομά, παράγοντες, αγωγή υγείας, μορφωτικό επίπεδο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
129

ΡΑΓΚΟΥΣΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.