Η Διευρυμένη Επιστημολογία: Γκαστόν Μπασελάρ-Εμμανουήλ Λεβινάς-Καρλ Γιούνγκ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817099 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πανταζή Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Διευρυμένη Επιστημολογία: Γκαστόν Μπασελάρ-Εμμανουήλ Λεβινάς-Καρλ Γιούνγκ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Διευρυμένη Επιστημολογία: Γκαστόν Μπασελάρ-Εμμανουήλ Λεβινάς-Καρλ Γιούνγκ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην έννοια της τεχνο-επιστήμης με αφορμή την παρατηρούμενη παθογένεια της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνικο-πολιτικής συγκρότησης, η οποία οδηγεί σε μία κλιμακούμενη κοινωνική ανισότητα και περιθωριοποίηση και στον ορατό, πλέον, κίνδυνο γενετικής μη αναστρέψιμης μετάλλαξης του ανθρώπου και της φύσης γενικότερα, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Η τεχνο-επιστήμη, ως μοντέλο σύζευξης θεωρίας και πράξης και σύγχρονος πυλώνας παραγωγής γνώσης, είναι θεμελιωμένη από τον Μπασελάρ και για το λόγο αυτό επιχειρείται να προσεγγιστεί κριτικά μέσω μίας ταυτόχρονης νοηματοδότησης, τόσο της εννοιολογικής σύλληψης της Μπασελαριανής επιστημολογίας (πίστη στην επιστήμη και στην επιστημονική πρόοδο) σε σύγκριση από τη μία, με τη Λεβινασιακή επιστημολογία (πίστη στην έννοια του όντος πάνω από το ον ή αλλιώς στη διάσταση του Θείου, η οποία διανοίγεται με αφετηρία το ανθρώπινο πρόσωπο) και από την άλλη με την Γιουνγκιανή σύλληψη της αναζήτησης της γνώσης στην ψυχολογία του βάθους (ανδρόγυνη σχέση και/ή συγχρονικότητα), όσο και των καταβολών της κανονιστικής συγκρότησης της σύγχρονης επιστήμης (Νόρμες του Μέρτον). Επίσης, ο σκοπός της εργασίας είναι διττός, πρώτον η σύγχρονη κατανόηση, των εννοιών της ολότητας και της υπέρβασης και της σύνολης διαδρομής προς τη γνώση, η οποία διαθέτει στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τον Φουκώ, δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, μία στην κατεύθυνση μιας φιλοσοφίας του υποκειμένου και μια άλλη που στρέφεται γύρω από προβλήματα που αφορούν στη φορμαλιστική και την ενορατική σχολή, στη θεωρία της επιστήμης, παραπέμποντας κατ' αυτήν την έννοια συνολικά στην έννοια μιας Διευρυμένης Επιστημολογίας και δεύτερον, η αποτίμηση της ποιότητας της συντελούμενης παραγωγής-μεταμόρφωσης της ανθρώπινης φύσης, ενταγμένης μέσα στα ιστορικά γεγονότα των δύο τελευταίων αιώνων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
ηθική, αλήθεια-πλάνη, γνώση, μεταμόρφωση, ολότητα, παραγωγή, σαγήνη, σύζευξη θεωρίας– πράξης, τεχνο-επιστήμη, υπέρβαση, υποκειμενικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
69

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
586 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.