Σύγκριση της σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ PET-FDG/CT, CT και παθολογοανατομικών ευρημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817115 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ασημομύτης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Περικλής Τόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Άννα Καρακατσάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αριάδνη Χαρπίδου, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πνευμονολόγος, Ογκολογική Μονάδα Γ' ΠΠ ''Η Σωτηρία''
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση της σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ PET-FDG/CT, CT και παθολογοανατομικών ευρημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγκριση της σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ PET-FDG/CT, CT και παθολογοανατομικών ευρημάτων
Περίληψη:
Σκοπός: Συγκρίθηκαν οι 18F-FDGPET/CT και CT στη σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ, με γνώμονα τα παθολογοανατομικά/κυτταρολογικά ευρήματα.
Υλικό και Μέθοδος: 72 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε εκτομή ΜΜΚΠ με λεμφαδενικό καθαρισμό/δειγματοληψία μετά προεγχειρητικό 18F-FDGPET/CT και CT θώρακος. Απεικονιστικά ορίστηκε το cTNM και συγκρίθηκε με τα παθολογοανατομικά/κυτταρολογικά ευρήματα. Η λεμφαδενική εκτίμηση στη CT βασίστηκε στο μέγεθος ενώ στην 18F-FDGPET/CT μετρήθηκε ο SUV και χρησιμοποιώντας καμπύλες ROC προσδιορίστηκαν τα διαχωριστικά όρια τιμών. SUV > 2,55 και 1,9 για Ν1 και Ν2 λεμφαδένες αντίστοιχα, διαφοροποιούσε τους διηθημένους από τους μη, λεμφαδένες. Οι μέθοδοι συγκρίθηκαν εφαρμόζοντας t-test, chi-square test και παραμετρικές μεθόδους.
Αποτελέσματα: Η κλινική σταδιοποίηση του μεγέθους Τ του όγκου, μεταξύ της CT και της 18F-FDGPET/CT δεν διέφερε σημαντικά (p = 0,525). Είχαν δειγματολειφθεί 382 λεμφαδένες. Η CT στην ανίχνευση των λεμφαδενικών μεταστάσεων είχε Se 60,9%, Sp 85,8%, PPV 21,5%, NPV 97,2% και Acc 84,3%. Η 18F-FDGPET/CT έδειξε Se 73,9%, Sp 95,8%, PPV 53,1%, NPV 98,3% και Acc 94,4% στην ανίχνευση των ίδιων λεμφαδενικών μεταστάσεων. CT και 18F-FDGPET/CT διέφεραν τόσο για τις νόσους Ν1 (p = 0,01), Ν2 (p = 0,005) όσο και συνολικά για το στάδιο Ν+ (p < 0,01). Η CT και 18F-FDGPET/CT εντόπισαν το 76,2% και 79,6% των ασθενών αντίστοιχα με νόσο Ν0.
Συμπεράσματα: Η PET/CT υπερέχει της CT στην εκτίμηση μόνο του σταδίου N (p < 0,01). Η PET/CT ήταν συνολικά ακριβέστερη της CT στη σταδιοποίηση του ΚΠ (p = 0,031). Αμφότερες έχουν υψηλότερη Acc στην εκτίμηση των Ν2 παρά των Ν1 λεμφαδένων. Η CT και 18F-FDGPET/CT δεν διαφέρουν στην εκτίμηση της Ν0 νόσου. Μεγαλύτεροι πρωτοπαθείς όγκοι έχουν υψηλότερο SUVmax ενώ δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του μεγέθους ενός ΜΜΚΠ και της διήθησης των λεμφαδένων. Οι ασθενείς με SUV των μεσοθωρακικών λεμφαδένων < 1,9 δεν έχρηζαν μεσοθωρακοσκόπησης αντίθετα εκείνων με SUVmax των μεσοθωρακικών λεμφαδένων > 1,9 και των Ν1 λεμφαδένων > 2,5.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολογιστική τομογραφία, Καρκίνος πνεύμονα, PET/CT, Λεμφαδένας, Διαγνωστική ακρίβεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
480
Αριθμός σελίδων:
205
Διπλωματική Εργασία MSc Δρ. Δημητρίου Νικ. Ασημομύτη.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο