Η προγνωστική αξία της τεστοστερόνης στη χρόνια στεφανιαία νόσο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819215 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κωτάκος Χρήστος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, Καθηγητής ,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Φιλιππάτος, Καθηγητής ,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Καθηγητής ,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Λουκιανός Ραλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Δευτεραίος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Παρίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προγνωστική αξία της τεστοστερόνης στη χρόνια στεφανιαία νόσο
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προγνωστική αξία της τεστοστερόνης στη χρόνια στεφανιαία νόσο
Περίληψη:
Eισαγωγή: Τα χαμηλά επίπεδα ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης συσχετίζονται με αυξημένη ολική θνησιμότητα σε πληθυσμιακές μελέτες. Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα σχετικά με την προγνωστική αξία της ολικής τεστοστερόνης ορού όσον αφορά τους καρδιαγγειακούς θανάτους. Μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί η προγνωστική αξία της ελεύθερης τεστοστερόνης, του περισσότερο δραστικού κλάσματος της ολικής τεστοστερόνης, σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ).
Σκοπός: Εξετάσαμε κατά πόσο τα επίπεδα της ενδογενούς ελεύθερης τεστοστερόνης αποτελούν προγνωστικό δείκτη της καρδιαγγειακής θνητότητας σε άνδρες με σταθερή ΣΝ.
Μέθοδοι: Tα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης ορού, των λιπιδίων, της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hsCRP) και της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) μετρήθηκαν σε 612 άνδρες με σταθερή ΣΝ. Πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν ο θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια και δευτερογενή καταληκτικά σημεία, οι νοσηλείες λόγω οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ), η εμφάνιση νέων μειζόνων αρρυθμιών καθώς και τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ).
Αποτελέσματα: Kατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (διάμεση περίοδος 5 ετών) καταγράφηκαν 243 καρδιαγγειακά συμβάντα (39,7%), από τα οποία 68 ήταν καρδιαγγειακής αιτιολογίας θάνατοι (11%), 140 ΟΣΣ (22,9%), 7 ΑΕΕ (1,1%) και 28 μείζονα αρρυθμιολογικά συμβάντα (4,6%). Η ελεύθερη τεστοστερόνη συσχετίσθηκε αρνητικά με την καρδιαγγειακή θνητότητα ύστερα από προσαρμογή ως προς τους καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου της ΣΝ [σχετικός δείκτης κινδύνου (HR): 0,853, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI): 0,782 έως 0,930, p<0,001]. Επιπλέον προσαρμογή ως προς το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας ή την CRP δεν διαφοροποίησαν την παραπάνω συσχέτιση. Οι ασθενείς με επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης στο χαμηλότερο τριτημόριο (≤7 pg/mL) είχαν σχεδόν 3 φορές υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου συγκρινόμενοι με τους ασθενείς με επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης στο μεσαίο και το υψηλότερο τριτημόριο (FT>7pg/mL) μετά από προσαρμογή ως προς τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου της ΣΝ (ΗR: 2,815, 95% CI: 1,428 έως 5,550, p=0,003). Τα επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης ορού δεν προέβλεπαν τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία (HR: 0,965, 95% CI: 0,920 έως 1,013, p=0,151).
Συμπεράσματα: Τα χαμηλά επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης ορού συσχετίζονται με υψηλή πενταετή καρδιαγγειακή θνητότητα σε άνδρες με σταθερή ΣΝ, ανεξάρτητα από τους άλλους παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τεστοστερόνη, Χρόνια στεφανιαία νόσος, Καρδιαγγειακή θνησιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
272
Αριθμός σελίδων:
133
KOTAKOS CHRISTOS PHD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο