Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων και καταγραφή απόψεων των χρηστών του σχετικά με εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819844 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πλατανιάς Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς,Καθηγητής , Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαριάννα Διομήδους,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Άγγελος Πικράκης,Επίκουρος Καθηγητής , Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων και καταγραφή απόψεων των χρηστών του σχετικά με εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων και καταγραφή απόψεων των χρηστών του σχετικά με εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας
Περίληψη:
Βασικός σκοπός της διπλωματικής αποτελεί η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την χρησιμότητα τους από τους χρήστες αυτών. Επιπλέον, καταγράφηκε η πρόθεση χρήσης των χρηστών για εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐα, ενώ η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που εστάλλει προς συμπλήρωση σε υπαλλήλους Δημόσιων Νοσοκομείων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα υγείας, Επιχειρηματική ευφυΐα,Μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
116

Διπλωματική θανοςΠλ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.