Ζητήματα ανάγνωσης αφηγηματικού λόγου από μαθητές Β' Δημοτικού. Ακουστικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820783 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μενεγάκη Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστασία Γεωργάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα ανάγνωσης αφηγηματικού λόγου από μαθητές Β' Δημοτικού. Ακουστικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ζητήματα ανάγνωσης αφηγηματικού λόγου από μαθητές Β' Δημοτικού. Ακουστικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εναλλακτική διδασκαλία της ανάγνωσης με αξιοποίηση της οπτικής και ακουστικής ανατροφοδότησης σε μαθητές Β’ Δημοτικού.
Κατά πρώτον εξετάζεται η ανάγνωση ως έννοια και εν συνεχεία η προσωδία και η προσωδιακή ανάγνωση. Η ανάγνωση αποτελεί τη βάση για την κατάκτηση περισσότερων γνωστικών αντικειμένων και παίζει κεντρικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων χωρών. Τα προσωδιακά χαρακτηριστικά της ανάγνωσης και τα οφέλη της εκφραστικής ανάγνωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν απασχολήσει εκτενώς τους ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες. Η προσωδία αποτελεί σημαντικό δείκτη «καλής ανάγνωσης» και κατανόησης ήδη από την προσχολική ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι συμβάλλει καθοριστικά στην απόκτηση γνώσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι σύνηθες η εκπαιδευτική τεχνολογία να ταυτίζεται με την εκπαιδευτική «μόδα». Στην πραγματικότητα όμως η τεχνολογία εφαρμόζει την τρέχουσα γνώση για την επίτευξη κάποιου χρήσιμου σκοπού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή στην εκπαιδευτική πρακτική, καθώς ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών υιοθετεί σταδιακά τα διαδραστικά τεχνολογικά μέσα τόσο ως εργαλεία διδασκαλίας όσο και ως τρόπο εκμάθησης.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κλείνει με αναφορές στο κεντρικό θέμα της εργασίας το οποίο είναι η διδασκαλία της ανάγνωσης και κατόπιν η διδασκαλία της με χρήση ΤΠΕ. Τα παιδιά κατακτούν τον προφορικό λόγο χωρίς κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία αλλά μέσω της κοινωνικής συναναστροφής. Ωστόσο, για να κατακτηθούν η ανάγνωση και η γραφή, χρειάζεται να εφαρμοστεί συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας. Οι επιπτώσεις δε από τη διδασκαλία του γραπτού λόγου με τη χρήση ΤΠΕ είναι μεγάλες, καθώς φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά η κατανόηση των μαθητών.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η μία σχεδιάζεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ως μέσου βελτίωσης των αναγνωστικών δεξιοτήτων μαθητών της Β’ Δημοτικού και η δεύτερη με χρήση παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας. Κατόπιν, επιχειρείται αναλυτική αξιολόγηση και σύγκριση των γνωστικών αποτελεσμάτων καθώς και της εμπλοκής των μαθητών. Καταληκτικά, συμπεραίνεται πως η χρήση οπτικοακουστικών μέσων για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στους μαθητές της Β’ Δημοτικού φαίνεται να ενισχύει τις αναγνωστικές τους δεξιότητες αλλά να μην επηρεάζει τα επίπεδα εμπλοκής και αλληλεπίδρασης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ανάγνωση, αυτόματη λειτουργία, προσωδία, εκφραστική ανάγνωση, διδασκαλία της ανάγνωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
154

Διπλωματική τελικό.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.