Άστεγοι στην Αθήνα: προφίλ υγείας & εμβολιαστική κάλυψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836754 88 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βέτσικα Ανδρομάχη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κόντος Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καραβοκυρός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άστεγοι στην Αθήνα: προφίλ υγείας & εμβολιαστική κάλυψη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άστεγοι στην Αθήνα: προφίλ υγείας & εμβολιαστική κάλυψη
Περίληψη:
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρόβλημα της αστεγίας, έχει τεράστεις διαστάσεις και χαρακτηριστικά πολυπαραγοντικού ζητήματος Δημόσιας Υγείας.
Με προέχοντες τους κοινωνικούς προσδιοριστές και δευτερευόντως ατομικά αίτια,
οι άστεγοι ορίζονται και αντιμετωπίζονται διαφορετικά στις διάφορες χώρες του ανεπτυγμένου αλλά και του αναπτυσσόμενου κόσμου.
Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της έλλειψης κι επισφάλειας στέγης είναι σχετικά πρόσφατο.
Τα πολλαπλά προβλήματα που βιώνουν οι άστεγοι, είναι υγείας, κοινωνικά, οικονομικά και
ψυχολογικά, όλα προερχόμενα από, αλλά και προκαλώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Καθώς η πολυνοσηρότητα είναι κοινή στους άστεγους, η προσιτή και διαθέσιμη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας.
Έγινε προσπάθεια για μια εκτίμηση του υγεινομικού προφίλ των αστέγων που πήραν μέρος στην ποιοτική μελέτη, της σχέσης τους με τις δομές υγείας και τη διενέργεια εμβολιασμών για τέσσερα κοινά νοσήματα, με υψηλή επίπτωση στον πληθυσμό αυτό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άστεγοι, Αστεγία, Ανοσοποίση, Παράγοντες κινδύνου, Εμβόλια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
156
Αριθμός σελίδων:
104

Α.Π.ΒΕΤΣΙΚΑ pdf.pdf
18 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.