Ενσωμάτωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς: Εφαρμογή στη Διαβητολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837160 192 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κορβέση Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Γ. Γουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Ιωάννα Χουβαρδά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΑΠΘ
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενσωμάτωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς: Εφαρμογή στη Διαβητολογία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενσωμάτωση κατευθυντήριων οδηγιών σε σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς: Εφαρμογή στη Διαβητολογία
Περίληψη:
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό το σχεδιασμό ενός κλινικού αλγορίθμου, βασισμένου σε κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΟ) και την ενσωμάτωσή του σε ηλεκτρονικό σύστημα.
Μέθοδος: Συγκεντρώθηκαν οι ΚΟ που εκδόθηκαν από Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές ενδοκρινολογικές εταιρείες, κατά την περίοδο 2013 έως 2017, και αφορούν στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη της κύησης. Μετά την επιλογή των ΚΟ, ακολούθησε αποδόμηση της πρωτότυπης μορφής, σχεδιασμός διαγράμματος ροής σε αρχείο Power Point, ενσωμάτωσή τους σε ηλεκτρονικό σύστημα και αξιολόγησή τους, με τη χρήση του εργαλείου Guideline Implementability Appraisal (GLIA).
Αποτελέσματα: Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου επιλέχθηκαν οι ΚΟ της Endocrine Society 2013, και παρατίθεται σε δυο μορφές: Η πρώτη μορφή αποτελείται από τέσσερα διαγράμματα ροής σε αρχείο μορφής Power Point, και περιλαμβάνει 15 ελλείψεις, 15 πλάγια παραλληλόγραμμα, 59 ορθογώνια παραλληλόγραμμα, 32 ρόμβοι και 145 βέλη. Στη δεύτερη μορφή, πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση των κλινικών αλγορίθμων, στο Openlabyrinth, ηλεκτρονικό εργαλείο διαδραστικού χαρακτήρα, με κατασκευή 93 κόμβων (nodes) και 125 συνδέσμων (links).
Συμπεράσματα: Οι ΚΟ της Endocrine Society 2013, κρίθηκαν επαρκείς για την ανάπτυξη ενός κλινικού αλγορίθμου, λόγω άρτιας δομής και ποιότητας πληροφορίας. Παρατηρήθηκαν πληροφοριακά ελλείμματα, τα οποία ωστόσο δεν εμπόδισαν τον σχεδιασμό ενός λειτουργικού αλγορίθμου.
Η δομή της πρωτότυπης έκδοσης και τα χαρακτηριστικά των ΚΟ διευκόλυναν το παραπάνω έργο. Η ενσωμάτωση των συστάσεων σε ηλεκτρονικά συστήματα, δύναται να διευρύνει την εφαρμογή των ΚΟ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κλινικός αλγόριθμος, Συστήματα υποβοηθούμενης λήψης κλινικής απόφασης, Κατευθυντήριες οδηγίες, Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
93
Κορβέση MSc.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


Κορβέση - Διαγράμματα.pdf
334 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.