Συγκριτική και συνδυαστική επίδραση ιοντίζουσων και μη ακτινοβολιών σε πρότυπα βιολογικά συστήματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837175 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βασάλου Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομ.Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής,ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Επ. Καθηγήτρια, ΤΕΙ Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική και συνδυαστική επίδραση ιοντίζουσων και μη ακτινοβολιών σε πρότυπα βιολογικά συστήματα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική και συνδυαστική επίδραση ιοντίζουσων και μη ακτινοβολιών σε πρότυπα βιολογικά συστήματα.
Περίληψη:
Μελέτες που έγιναν στο παρελθόν στο εργαστήριο Βιοφυσικής Ακτινοβολιών του τομέα της Βιολογίας Κυττάρου καθιστούν γεγονός ότι η μη ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία προκαλεί βλάβες σε κυτταρικό επίπεδο κατά την ωογένεση σε έντομα. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν ο σχεδιασμός πειραμάτων με σκοπό την διερεύνηση της συνδυαστικής επίδρασης ιονιζουσών και μη ιονιζουσών ακτινοβολιών στην ωογένεση, την αναπαραγωγική ικανότητα αλλά και στην βιωσιμότητα στα έντομα του είδους Drosophila melanogaster αλλά και η επίδραση της ακτινοβολίας γ στα άτομα του είδους αυτού. Τα πειραματόζωα εκτέθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες συνδυαστικής ακτινοβόλησης. Συγκεκριμένα, σε μία ομάδα πειραματόζωων έγινε έκθεση των εντόμων σε ακτινοβολία γ και σε ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου, σε μία δεύτερη ομάδα έγινε έκθεση των εντόμων σε ακτινοβολία γ και σε ακτινοβολία από wi-fi και τέλος σε μία τρίτη ομάδα πειραματόζωων έγινε έκθεση σε ακτινοβολία γ για επτά συνεχόμενες ημέρες. Από την τελευταία ομάδα, διατηρήθηκε η δεύτερη θυγατρική γενιά και μελετήθηκε η βιωσιμότητα της. Στην συνέχεια, σε κάποια έντομα από τις δύο πρώτες πειραματικές ομάδες έγινε ανατομία και μελετήθηκε ο επαγόμενος από ακτινοβολία κυτταρικός θάνατος στα ωοθυλάκια διαφόρων σταδίων της πρώιμης και μέσης ωογένεσης, στα οποία έγινε χρώση με πορτοκαλί της ακριδίνης και παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμφανής επίδραση της συνδυαστικής ακτινοβόλησης στις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ιονίζουσα, μη ιονίζουσα, ακτινοβολία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
66
Πτυχιακή Βασάλου Αντωνία .pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο