Χρηστοκεντρικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διαδραστικής Εφαρμογής στο Κινητό Περιβάλλον με δυνατότητες εξατομίκευσης και παραγωγής συστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837178 69 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βάσιλα Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρηστοκεντρικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διαδραστικής Εφαρμογής στο Κινητό Περιβάλλον με δυνατότητες εξατομίκευσης και παραγωγής συστάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρηστοκεντρικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διαδραστικής Εφαρμογής στο Κινητό Περιβάλλον με δυνατότητες Εξατομίκευσης και Παραγωγής Συστάσεων
Περίληψη:
Οι ιδιαιτερότητες των σύγχρονων «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphones) στα ποικίλα περιβάλλοντα χρήσης τους εγείρουν ερωτήματα ως προς την ισχύ ή την αναγκαιότητα αναθεώρησης του μεθοδολογικού πλαισίου σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων με ανθρωποκεντρική θεώρηση και συγκεκριμένα, ως προς τον σχεδιασμό φορητών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (mobile applications). Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας διαπιστώθηκε ότι ακολουθούνται κυρίως, πρακτικές τεχνικές και οδηγίες προερχόμενες από καταξιωμένους σχεδιαστές σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα εργασία, εφαρμόσαμε την κλασική μεθοδολογία σχεδιασμού χρηστοκεντρικών διαδραστικών συστημάτων για τον σχεδιασμό φορητής εφαρμογής σε κινητό περιβάλλον με δυνατότητες εξατομίκευσης και παραγωγής συστάσεων στον τομέα των εκδηλώσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Εφαρμογές κινητών συσκευών, χρηστοκεντρικός σχεδιασμός, ευχρηστία, εμπειρία του χρήστη, εξατομίκευση, παραγωγή Συστάσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
128
Αριθμός σελίδων:
231

Βάσιλα_Διπλωματική.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.