Αξιολόγηση της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης στα πλαίσια ανακουφιστικής θεραπείας ασθενών με ογκολογικά και νευρολογικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837880 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γρίβα Χριστίνα-Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κακλαμάνος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης στα πλαίσια ανακουφιστικής θεραπείας ασθενών με ογκολογικά και νευρολογικά νοσήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης στα πλαίσια ανακουφιστικής θεραπείας ασθενών με ογκολογικά και νευρολογικά νοσήματα
Περίληψη:
Εισαγωγή : Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερες έρευνες κάνουν αναφορά σε μια συμπληρωματική – στη συμβατική φαρμακευτική αγωγή- θεραπεία με βάση το φυτό της κάνναβης σε διάφορες ασθένειες. Το φυτό της κάνναβης και οι φαρμακευτικές του ιδιότητες είναι ένα ανεξερεύνητο θέμα, καθώς σε πολλές χώρες θεωρείται παράνομη η χρήση του.
Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ερευνηθεί η παρούσα βιβλιογραφία για το πώς χρησιμοποιείται η θεραπευτική κάνναβης για την ανακούφιση συμπτωμάτων διάφορων ογκολογικών και νευρολογικών ασθενών, τα οποία συχνά είναι «ανθεκτικά» σε συμβατικές θεραπείες.
Υλικό και μέθοδος: Διεξήχθη ηλεκτρονική έρευνα στις βάσεις δεδομένων του PubMed, Science Direct, Medline, Scopus, Google Scholar και οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: medical cannabis, medical marijuana, cancer patients, multiple sclerosis, epilepsy, Parkinson, THC, CBD, risk factors. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 25 έρευνες (ελεγχόμενες, τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλή, συστηματικές) για ασθενείς με καρκίνο, επιληψία, Parkinson, πολλαπλή σκλήρυνση.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο των ασθενών. Από τις 25 έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν, 4 δεν παρουσίασαν αισθητή βελτίωση των συμπτωμάτων των ασθενών μετά από χρήση φαρμακευτικής κάνναβης. Στις 21 έρευνες που αφορούσαν ένα φάσμα συμπτωμάτων όπως πόνος, απώλεια όρεξης, ναυτία και εμετό σε ασθενείς με καρκίνο, επιληπτικές κρίσεις, ψυχώσεις, τρόμο και δυσκινησία σε ασθενείς με Parkinson και σπαστικότητα, πόνο σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, η θεραπευτική κάνναβη κρίνεται ως αποδοτική. Καμία έρευνα δεν ανέφερε αρνητική επίπτωση στους ασθενείς. Ωστόσο, στην πλειοψηφία αυτών των ερευνών αναφέρθηκαν παρενέργειες όπως ζαλάδα, υπνηλία, σύγχυση.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα ανασκόπηση, συμπεραίνουμε ότι η θεραπευτική χρήση κάνναβης μπορεί να λειτουργήσει ως αποδοτική συμπληρωματική ανακούφιση των συμπτωμάτων σε νευρολογικούς και ογκολογικούς ασθενείς. Ωστόσο, μελλοντικές έρευνες είναι αναγκαίες έτσι ώστε να αποφευχθούν παρενέργειες που αναφέρθηκαν σε πολλές από τις έρευνες, να σταθμιστούν παράγοντες ασφάλειας στην χορήγησή της που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θεραπευτική κάνναβη, Ανακούφιση συμπτωμάτων, Καρκίνος, Επιληψία, Parkinson, Πολλαπλή σκλήρυνση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
79
griva christina-theodora-master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο