Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για το σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής σε Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του ορθού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838366 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λιάπη Άρτεμις
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδώρου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για το σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής σε Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του ορθού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για το σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής σε Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του ορθού
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η πρόοδος στην χειρουργική τεχνική και η εξέλιξη στην χορήγηση επικουρικής και νεο-επικουρικής θεραπείας, έχει οδηγήσει στην αύξηση των σφιγκτηροσωστικών επεμβάσεων σε ασθενείς με καρκίνο του ορθού. Κατ’ επέκταση, περισσότεροι ασθενείς βιώνουν το φάσμα της μετεγχειρητικής εντερικής δυσλειτουργίας∙ το σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής (σΧΠΕ).

Σκοπός: Η αναζήτηση των παραγόντων κινδύνου για το σΧΠΕ σε ένα δείγμα Ελλήνων ασθενών με καρκίνο του ορθού που έχουν υποβληθεί σε σφιγκτηροσωστική επέμβαση, και η ανάδειξη της επίπτωσης του συνδρόμου.

Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη, με μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση, των κάτωθι υπο διερεύνηση παραγόντων κινδύνου, με τη χρήση του διεθνώς εγκυροποιημένου ερωτηματολογίου, Low Anterior Resection Syndrome score (LARS-score): φύλο, ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, προεγχειρητικά συμπτώματα, απόσταση του όγκου από τον πρωκτικό δακτύλιο, σταδιοποίηση ΤΝΜ, στάδιο της νόσου, νεο-επικουρική/επικουρική θεραπεία, χειρουργική προσέγγιση, ύψος αναστόμωσης, είδος αναστόμωσης, στομία, διάστημα σύγκλεισης στομίας και μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Αποτέλεσμα: Η επίπτωση του σΧΠΕ ανέρχεται σε 48,3% στο δείγμα 120 ασθενών. Υψηλό LARS-score σχετίστηκε με τους παράγοντες: ‘απόσταση του όγκου’ (p=0,001), ‘είδος της επικουρικής θεραπείας’ (p=0,003), ‘ακτινοβολία’ (p=0,001), ‘είδος της αναστόμωσης’ (p=0,001), ‘διάστημα σύγκλεισης της στομίας’ (p=0,003) και ‘ύψος της αναστόμωσης’ (p=0,001). Αναλυτικότερα, η απόσταση όγκου <5εκ (73,2%), η επικουρική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία (73,1%), η χορήγηση ακτινοβολίας (68,2%), η κολοπρωκτική αναστόμωση (78,6%), το μεγαλύτερο διάστημα σύγκλεισης της στομίας (διάμεσος=7μήνες) και το χαμηλό ύψος αναστόμωσης (διάμεσος=3εκ) σχετίστηκαν με υψηλό LARS-score.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα συνάδουν με αυτά των πρόσφατων διεθνών μελετών, που χρησιμοποιούν ως εργαλείο ανίχνευσης του σΧΠΕ, το LARS-score. Η εργασία συμβάλλει στην παγκόσμια βιβλιογραφία ως πρός τη διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για το σΧΠΕ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος ορθού, Σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις, Σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής, Παράγοντες κινδύνου, Ερωτηματολόγιο LARS-score
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
64

Λιάπη Άρτεμις Διπλωματική εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.