Η Κυτταρομειωτική Χειρουργική και η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Η εμπειρία ενός Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένου κέντρου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839798 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-22
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κοπανάκης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διονύσιος Βώρος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γ. Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Θεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Κυτταρομειωτική Χειρουργική και η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Η εμπειρία ενός Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένου κέντρου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Κυτταρομειωτική Χειρουργική και η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Η εμπειρία ενός Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένου κέντρου.
Περίληψη:
Εισαγωγή
Τα νεοπλάσματα του γαστρεντερικού και γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, έχουν τη δυνατότητα διασποράς και ανάπτυξης στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Το στάδιο αυτό της νεοπλασματικής νόσου θεωρείται τελικό και συνοδεύεται με κακή πρόγνωση. Η συστηματική χημειοθεραπεία δεν έχει αποτέλεσμα στην περιτοναϊκή νόσο και οι θεραπευτικές επιλογές γι αυτούς τους ασθενείς είναι πολύ περιορισμένες.
Τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης , λόγω της κατανόησης της λειτουργίας του περιτοναϊκου επιθηλίου καθώς και της παθοφυσιολογίας της διασποράς των καρκινικών κυττάρων μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Η αντίληψη ότι πρόκειται για μια εξαπλωμένη τοπική νόσο , οδήγησε σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Ο συνδυασμός της εκτεταμένης κυτταρομειωτικής χειρουργικής για την εξάλειψη της μακροσκοπικής νόσου, με την υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκη χημειοθεραπεία (HIPEC) που έχει στόχο την μικροσκοπική υπολειπόμενη νόσο, έχει δώσει καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκης καρκινωμάτωσης.
Σκοπός
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της κυτταρομειωτικής χειρουργικής σε συνδυασμό με την HIPEC για την αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Θα μελετηθούν η νοσηρότητα και η θνητότητα της μεθόδου, καθώς και η επιβίωση των ασθενών. Επιπλέον θα γίνει αναφορά σε ειδικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού καθώς και ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι
Μελετήθηκαν αναδρομικά 348 ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, που αντιμετωπίσθηκαν από τον ίδιο χειρουργό μεταξύ 2008 και 2017, σε δύο διαφορετικά νοσοκομειακά ιδρύματα. Επρόκειτο για το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου ‘Χατζηκώστα’ και το ΕΑΝΠ ‘Μεταξά’.
Στο 37% αυτών, η αρχική νόσος εντοπιζόταν στις ωοθήκες, το 23% έπασχε από όρθο-κολικό καρκίνο, το 16% παρουσιάστηκε με ψευδομύξωμα περιτοναίου, ενώ σπανιότερα ήταν τα περιστατικά περιτοναϊκής νόσου από γαστρικό καρκίνο, μεσοθηλίωμα περιτοναίου και καρκίνο ενδομητρίου. Το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών ήταν γυναίκες (70%) με μέσο όρο ηλικίας τα 54 χρόνια. Οι μισοί από τους ασθενείς παρουσίαζαν δείκτη περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης πάνω από το 15.

Αποτελέσματα
Η διάμεση επιβίωση όλων των ασθενών αναδρομικής μελέτης ήταν 32 μήνες ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας του νεοπλάσματος. Τη μεγαλύτερη επιβίωση παρουσίαζαν οι ασθενείς με ψευδομύξωμα του περιτοναίου και με μεσοθηλίωμα περιτοναίου. Μικρότερη επιβίωση παρουσίαζαν οι ασθενείς με καρκίνο ωοθήκης. Η διάμεση επιβίωση ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με δείκτη περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης μικρότερο από 15.
Το 87% των ασθενών ήταν εν ζωή τον πρώτο χρόνο μετά την κυτταρομειωτική χειρουργική και HIPEC, ενώ η 3ετής και 5ετής επιβίωση ήταν αντίστοιχα 45% και 22%.
Οι μείζονες επιπλοκές, βαθμού ΙΙΙ και ΙV κατά Clavien-Dindo, αποτέλεσαν το 39% , ενώ η θνητότητα περιορίστηκε στο 5%.

Συμπέρασμα
Ο συνδυασμός της εκτεταμένης κυτταρομειωτικής χειρουργικής, με την υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκη χημειοθεραπεία (HIPEC) για την αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε εξειδικευμένα κέντρα με εμπειρία στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής κακοήθειας.
Η πολυετής εμπειρία της κλινικής μας στη διαχείριση των ασθενών με περιτοναϊκή νόσο , έχει φέρει αποτελέσματα ανάλογα με αυτά που περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία1,2. Η μέθοδος συνοδεύεται από αποδεκτά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας3.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία, Καρκίνος Ωοθηκών, Ψευδομύξωμα περιτοναίου, Μεσοθηλίωμα περιτοναίου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
42
Kopanakis Nikolaos, Master.pdf (803 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο