Βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις επανεπεμβάσεις μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843726 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-24
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βούρος Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Φραγκουλίδης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Πολυμενέας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μανούσος Κωνσταντουλάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις επανεπεμβάσεις μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις επανεπεμβάσεις μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή
Περίληψη:
Ο παγκρεατικός καρκίνος σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά θνητότητας και παράλληλα με χαμηλά ποσοστά 5ετούς επιβίωσης. Ένας από τους λόγους είναι το υψηλό ποσοστό υποτροπής της νόσου παρά την εφαρμογή συντηρητικών και μη θεραπευτικών επιλογών η οποία μπορεί και να φτάσει το 80% των ασθενών. Από την άλλη πλευρά, η χειρουργική εξαίρεση του αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή ,όπου βεβαίως αυτή ενδείκνυται. Η χειρουργική του παγκρέατος σχετίζεται με τη σειρά της με μία σειρά επιπλοκών αυξάνοντας τα ποσοστά θνησιμότητας και θνητότητας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη και παρουσίαση των επανεπεμβάσεων μετά από χειρουργεία παγκρέατος και συγκεκριμένα της ολικής παγκρεατεκτομής (completion pancreatectomy). Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους ένας ασθενής ο οποίος χειρουργήθηκε για καρκίνο παγκρέατος οδηγείται ξανά στο χειρουργείο αυτή τη φορά για ολική παγκρεατεκτομή. Οι ενδείξεις ολικής παγκρεατεκτομής σε γενικές γραμμές ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
• αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών οι οποίες δεν δύναται να αντιμετωπιστούν με συντηρητικά μέσα
• υποτροπή της νόσου στο εναπομείναν παγκρεατικό παρέγχυμα
Επιπρόσθετα, εξετάζονται και παρουσιάζονται οι επιπλοκές μετά από ολική παγκρεατεκτομή, η θνησιμότητα και θνητότητα καθώς και η τελική έκβαση των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτή. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (systematic review). Εξετάστηκαν και μελετήθηκαν δημοσιεύσεις πάνω στην επανεπέμβαση μετά από χειρουργεία παγκρέατος και ειδικότερα την ολική παγκρεατεκτομή. Οι δημοσιεύσεις αυτές ήταν κατά βάση αναδρομικές μελέτες με παρουσίαση σειρών ασθενών από κέντρα χειρουργικής παγκρέατος ανά τον κόσμο. Μελετήθηκαν επίσης και δημοσιεύσεις οι οποίες αφορούσαν συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όπως επίσης και παρουσιάσεις μεμονωμένων περιστατικών (case reports) πάνω στο θέμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή, Παγκρεατικό συρίγγιο, Ολική παγκρεατεκτομή, Παγκρεατικός καρκίνος, Συμπληρωματική παγκρεατεκτομή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
102
Dimitrios Vouros Master...pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο