Η επίδραση της θέσης του άνω και κάτω χείλους στην ελκυστικότητα του χαμόγελου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843978 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-01-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σακελλαρόπουλος Ορέστης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Λαγουβάρδος, Καθηγητής,Τμήμα Οδοντιατρικής,Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Αφροδίτη Κακάμπουρα, Καθηγήτρια,Τμήμα Οδοντιατρικής,Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Απόστολος Τσολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής,Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της θέσης του άνω και κάτω χείλους στην ελκυστικότητα του χαμόγελου
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της θέσης του άνω και κάτω χείλους στην ελκυστικότητα του χαμόγελου
Περίληψη:
Το χαμόγελο είναι μια μορφή με λεκτικής επικοινωνίας με πολλές προεκτάσεις στην κοινωνική και προσωπική ζωή των ανθρώπων. Στην εκδήλωση του χαμόγελου συμμετέχουν αρκετοί μυς του προσώπου και στο χαμόγελο εμφανίζονται άνω δόντια και χείλη ενω συχνά η εικονα συμπληρώνεται από έκθεση των άνω ούλων ή/και των κατω δοντιών. Το χαμόγελο διαφοροποιείται μεταξύ των δύο φύλων αλλά και στο ίδιο άτομο με την πρόοδο της ηλικίας διότι διαφοροποιούνται τα στοιχεία που το αποτελούν. Ένα ελκυστικό χαμόγελο συνιστά μια αισθητική σύνθεση και η επιτυχία της ελκυστικότητας του αποτελεί βασικό άξονα της αποκατάστασης του χαμόγελου στην κλινική οδοντιατρική πράξη.
Το χαμόγελο μπορεί να υποβαθμίζεται αισθητικά από διάφορους παράγοντες. Tα προβλήματα της αισθητικής του χαμόγελου φαίνεται να έχουν μεταξύ τους μια πολύ στενή σχέση. Ο βαθμός έκθεσης των ούλων για παράδειγμα (η υψιστη απόσταση ουλων από τον αυχένα των άνω δοντιών μέχρι τη γραμμή του ανω χείλους στο χαμόγελο), εξαρτάται από τη γραμμή γέλωτος (γραμμή άνω χείλους στο χαμόγελο) και κατηγοριοποιείται σαν υψηλή μέση και χαμηλή.
Όσον αφορά στην απόσταση τομικής γραμμής-κάτω χείλους αυτή δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένη. Θεωρείται πάντως γενικώς αποδεκτή οποιαδήποτε απόσταση μεταξύ 0 και 2 χιλιοστών.Σημαντικά ερωτηματικά για την επίδραση κάποιων παραμέτρων συνδεδεμένων με το χαμόγελο όπως η θέση του άνω και κάτω χείλους, περιμένουν ακόμα την απάντησή τους.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί ο ατομικός και συνδυαστικός ρόλος της θέσης του άνω και κάτω χείλους κατά το χαμόγελο, στην ελκυστικότητά του, και η πιθανή σχέση με αυτήν, της ηλικίας, του φύλου, της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής δραστηριότητας των παρατηρητών. Η μηδενική υπόθεση που τέθηκε για έλεγχο ήταν ότι η θέση του άνω ή του κάτω χείλους δεν επηρεάζει την αντίληψη της ελκυστικότητας του προκλητού χαμόγελου και ότι η ηλικία το φύλο, η επαγγελματική δραστηριότητα ή το επίπεδο εκπαίδευσης δεν επηρεάζουν την γνώμη των παρατηρητών για την ελκυστικότητα του χαμόγελου.
Σε ένα δείγμα 130 ατόμων (n=130) παρουσιάστηκαν φωτογραφίες χαμόγελων που προέρχονταν από το ίδιο χαμόγελο στο οποίο έγιναν ψηφιακές τροποποιήσεις στις θέσεις του άνω και κάτω χείλους και στη φωτεινότητα των δοντιών. Τα χαμόγελα που προέκυψαν ομαδοποιήθηκαν σε διαφάνειες και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν το περισσότερο ελκυστικό χαμόγελο (ΠΕΣ) και το λιγότερο ελκυστικό χαμόγελο (ΛΕΣ) σε κάθε διαφάνεια. Συνεκτιμήθηκαν η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελματική απασχόληση των συμμετεχόντων ως παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν το αισθητικό τους κριτήριο.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ελκυστικότερη θεωρείται μια μέση γραμμή γέλωτος και πως η θέση του άνω χείλους στο χαμόγελο εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με την εκτίμηση της ελκυστικότητάς του, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες. Η θέση του κάτω χείλους θεωρείται αισθητικότερη όταν εφάπτεται με το κοπτικό χείλος των άνω τομέων αν και εμφανίζει ασθενή συσχέτιση με την εκτίμηση της ελκυστικότητας του χαμόγελου. H αυξανόμενη φωτεινότητα των δοντιών αυξάνει και την ελκυστικότητα του χαμόγελου ωστόσο πολύ υψηλές τιμές φωτεινότητας την υποβαθμίζουν. Τέλος η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελματική απασχόληση επηρεάζουν διαφορετικά την εκτίμηση των παρατηρητών για το ΠΕΣ και διαφορετικά για το ΛΕΣ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επίδραση, Άνω χείλος, Κάτω χείλος, Θέση, Ελκυστικότητα, Χαμόγελο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
102
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο