Χρήση- Κατάχρηση του διαδικτύου απο άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850566 211 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσαντσουκάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αναγνωστόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λαζαράτου Ελένη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση- Κατάχρηση του διαδικτύου απο άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρήση- Κατάχρηση του διαδικτύου απο άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η διπλωματική εργασία ερευνά την χρήση- κατάχρηση του διαδικτύου, από τα άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, ηλικίας 14 έως 50 ετών. Οι στατιστικές μελέτες όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο ανθρώπων με Νοητική Υστέρηση, είναι πολύ περιορισμένες ( Chadwick, Wesson & Fullwood, 2013). Έρευνα για την αναπηρία και την χρήση της τεχνολογίας είχε επεκταθεί στο παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας νέος τομέας (Carey, Friedman and Bryen, 2005) και ως εκ τούτου να υπάρχουν κενά στις γνώσεις μας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια έρευνα στην οποία οι ερευνητές να εξετάζουν την χρήση του διαδικτύου και την επικράτηση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών όπως τα κινητά τηλεφωνά, τα tablets κ.ο.κ. (Carey, Frιedman and Bryen, 2005).
Σκοπός- Στόχοι
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητα των ανθρώπων με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, κατά πόσο δηλαδή η χρήση του διαδικτύου επηρεάζει την ζωή τους και σε τι βαθμό. Απώτερος στόχος ήταν να γίνουν προτάσεις για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κατάχρησης στο διαδίκτυο, πρόληψης καθώς επίσης να διερευνηθούν οι παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται η κατάχρηση, όπως για παράδειγμα το φύλο ή ηλικία.
Μέθοδος
Στην παρούσα έρευνα, συμμετείχαν 60 άτομα άνδρες και γυναίκες, σπουδαστές του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα» με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, επίσης συμμετείχαν και τα αδέρφια των παραπάνω, ως ομάδα ελέγχου. Η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη με το ερωτηματολόγιο Internet Addiction Test της Young. Η μέθοδος, η οποία επιλέχθηκε για να προσεγγισθούν τα ερευνητικά ερωτήματα είναι η ποσοτική έρευνα.
Αποτελέσματα
Με βάση τα επίπεδα εξάρτησης από το ερωτηματολόγιο Internet Addiction Test η πλειοψηφία και των δύο ομάδων είχαν φυσιολογικά επίπεδα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Το 16,7% των ατόμων της ομάδας ελέγχου και το 21,1% των σπουδαστών είχαν ήπια εξάρτηση. Επίσης, το 18,3% των ατόμων της ομάδας ελέγχου και το 22,8% των σπουδαστών είχαν μέτρια εξάρτηση, ενώ κανείς δεν είχε σοβαρή εξάρτηση. Τα επίπεδα εξάρτησης ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες.
Συμπεράσματα
Τα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι τα άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, φαίνεται να είναι συχνοί χρήστες του διαδικτύου. Ωστόσο το ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα των σπουδαστών. Το φύλο βρέθηκε να σχετίζεται με την υπέρμετρη χρήση του διαδικτύου, καθώς και στις δυο ομάδες (ελέγχου και σπουδαστών), το ποσοστό εξάρτησης από το διαδίκτυο ήταν σημαντικά υψηλότερο στους άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Η ηλικία των χρηστών και στις δύο ομάδες ήταν περίπου τα 32 έτη. Το κοινωνικοοικονομικό, μορφωτικό υπόβαθρο και η επαγγελματική κατάρτιση των γονέων βρέθηκαν να επηρεάζουν την πρόσβαση των χρηστών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εθισμός στο διαδίκτυο, Νοητική Υστέρηση, Χρήση διαδικτύου απο άτομα με νοητική υστέρηση, Ερωτηματολόγιο για τον εθισμό στο διαδίκτυο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
64
Διπλωματική Μαρία Τσαντσουκάκη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο