Η προβληματική της εξωεδαφικής εφαρμογής του άρθρου 3 στη νομολογία του ΕΔΔΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858598 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπράτης Παντελής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριστομένης Τζαννετής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δημητράτος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προβληματική της εξωεδαφικής εφαρμογής του άρθρου 3 στη νομολογία του ΕΔΔΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προβληματική της εξωεδαφικής εφαρμογής του άρθρου 3 στη νομολογία του ΕΔΔΑ
Περίληψη:
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται την εξωεδαφική εφαρμογή του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, εξετάζει δηλαδή τις περιπτώσεις εκείνες όπου, σύμφωνα με τη νομολογιακά διαμορφωθείσα ερμηνεία του άρθρου 3 από το ΕΔΔΑ, ένας κράτος καλείται να απόσχει από την παράδοση ή απομάκρυνση ενός προσώπου προς άλλη χώρα, λόγω των βάσιμων φόβων που υφίστανται ότι η ενέργεια αυτή θα εκθέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο στον κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή.
Στο πρώτο μέρος της παρούσης επιχειρούνται οι απαραίτητες εννοιολογικές διακρίσεις μεταξύ των όρων που σωρευτικά απαντώνται στο άρθρο 3, ενώ λόγος γίνεται επίσης για τον απόλυτο χαρακτήρα της υπό εξέτασης διάταξης, τις προϋποθέσεις και τα αποδεικτικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της, καθώς και την επίδραση που μπορεί να ασκήσει η παραβίαση του άρθρου 3 στο δικαίωμα για δίκαιη δίκη. Αναφορά γίνεται ακόμη στο σύνολο των υποχρεώσεων που ανακύπτουν για τα κράτη από την διάταξη του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, αντιπαραβάλλοντας τις σχετικές προβλέψεις με τα όσα ρυθμίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα του ημέτερου Ποινικού Κώδικα.
Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται η παράθεση και ανάλυση της πλούσιας νομολογίας του ΕΔΔΑ ως προς την εξωεδαφική εφαρμογή του άρθρου 3, η οποία καταλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, από τον παραδοσιακό θεσμό της έκδοσης και την προβληματική της θανατικής ποινής έως τα σύγχρονα ζητήματα ασύλου και επαναπροώθησης, ακόμη και εντός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαφεύγουν επιπλέον της εδώ επιχειρούμενης εμβάθυνσης θέματα που σχετίζονται με την γενική δικαιοδοσία των κρατών, αναφορικά με την εποπτεία και την διασφάλιση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση, τα περίπλοκα αποδεικτικά ζητήματα ως προς τον χρόνο και τρόπο απόδειξης για την διαπίστωση επικείμενων καταστρατηγήσεων του άρθρου 3 στο έδαφος άλλης χώρας, καθώς και η δυνατότητα του Δικαστηρίου του Στρασβούργου να διατάσσει προσωρινά μέτρα, όταν κρίνεται ότι κινδυνεύει το κύριο αντικείμενο μιας προσφυγής. Τελικώς, εκφράζονται συνολικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα του γράφοντος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό δίκαιο
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
άρθρο 3, ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ, εξωεδαφική εφαρμογή, βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, έκδοση, άσυλο, επαναπροώθηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
81

Διπλωματική Εργασία Τελικό ΙΙ .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.