Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου υγροχρωματογραφίας υδρόφιλης αλληλεπίδρασης σε επαμφοτερίζουσα στήλη ZIC-pHILIC σε συνδυασμό με ανιχνευτή PDA για τον ποσοτικό προσδιορισμό της νατριούχου ρισεδρονάτης σε δισκία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862769 195 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-16
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ταξιάρχη Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ειρήνη Παντερή, Καθηγήτρια, τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου υγροχρωματογραφίας υδρόφιλης αλληλεπίδρασης σε επαμφοτερίζουσα στήλη ZIC-pHILIC σε συνδυασμό με ανιχνευτή PDA για τον ποσοτικό προσδιορισμό της νατριούχου ρισεδρονάτης σε δισκία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου υγροχρωματογραφίας υδρόφιλης αλληλεπίδρασης σε επαμφοτερίζουσα στήλη ZIC-pHILIC σε συνδυασμό με ανιχνευτή PDA για τον ποσοτικό προσδιορισμό της νατριούχου ρισεδρονάτης σε δισκία
Περίληψη:
Η νατριούχος ρισεδρονάτη, είναι το νατριούχο άλας του 1-υδροξυ-2-[3-πυριδινυλο] αιθυλιδενο διφωσφονικού οξέος και ανήκει στην κατηγορία των διφωσφονικών φαρμάκων. Τα διφωσφονικά φάρμακα είναι συνθετικά ανάλογα του πυροφωσφορικού οξέος, με τη διαφορά ότι στην αλυσίδα Ρ-Ο-Ρ το άτομο του οξυγόνου έχει αντικατασταθεί με ένα άτομο άνθρακα (P-C-P) προσθέτοντας δύο πλευρικές αλυσίδες στο άτομο του άνθρακα. Η βιολογική τους δράση είναι διπλή: τα διφωσφονικά φάρμακα αναστέλλουν την επασβέστωση των οστών, εμποδίζοντας την επιδιόρθωση τους και παράλληλα αναστέλλουν την επαναρρόφηση τους, δηλαδή επιβραδύνουν την αποικοδόμηση τους. Τα διφωσφονικά είναι αρκετά πολικές ενώσεις, οι οποίες με τη χρήση υγροχρωματογραφίας αντίστροφης φάσης εκλούονται στο νεκρό χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα διφωσφονικά στερούνται χρωμοφόρας ομάδας και για το λόγο αυτό απαιτείται παραγωγοποίηση τους με κατάλληλα αντιδραστήρια ώστε να αναλυθούν με χρωματογραφικές μεθόδους. H νατριούχος ρισεδρονάτη, είναι ένα πυριδινυλο διφωσφονικό άλας που χορηγείται κατά της οστοπόρωσης, σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, κατά της νόσου του Paget και σε άλλες σκελετικές ανωμαλίες.
Στην εργασία αναπτύσσεται και επικυρώνεται μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ρισεδρονάτης σε δισκία με την τεχνική της υγροχρωματογραφίας υδρόφιλης αλληλεπίδρασης σε συνδυασμό με ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων (HILIC-PDA). Μελετήθηκε η χρωματογραφική συμπεριφορά της ρισεδρονάτης και άλλων διφοσφωνικών με υγροχρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης (HILIC). Αξίζει να σημειωθεί ότι η HILIC είναι μια σχετικά νέα τεχνική με αρκετό ενδιαφέρον και αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάλυση πολικών, υδρόφιλων ενώσεων που αδυνατούν να προσδιοριστούν με τις στήλες της υγροχρωματογραφίας αντίστροφης φάσης. Για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου HILIC, δοκιμάστηκαν διαφορετικές χρωματογραφικές στήλες και διαφορετικές κινητές φάσεις, στις οποίες μεταβαλλόταν το pH, το είδους του ρυθμιστικού άλατος, η συγκέντρωσή του και το ποσοστό του οργανικού τροποποιητή. Ακολούθως αναπτύχθηκε μέθοδος κατεργασίας των δισκίων ρισεδρονάτης και η μέθοδος επικυρώθηκε ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητάς της ( γραμμικότητα, ορθότητα, πιστότητα, όριο ανίχνευσης, όριο ποσοτικοποίησης, ανθεκτικότητας) και εφαρμόστηκε στην ανάλυση δισκίων ρισεδρονάτης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ρισεδρονάτη, HILIC, PDA, ποσοτικός προσδιορισμός, δισκία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
106 σελίδες

master_Taxiarchi1.12.2018.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.