Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων και των αποφάσεων των εκκλησιαστικών οργάνων στα πλαίσια επιβολής ποινών “πνευματικού χαρακτήρα” επί κληρικών (ανώτερου κλήρου) και μοναχών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863100 80 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Βασιλεία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώργος Ανδρουτσόπουλος
Επ. Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου
Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων και των αποφάσεων των εκκλησιαστικών οργάνων στα πλαίσια επιβολής ποινών “πνευματικού χαρακτήρα” επί κληρικών (ανώτερου κλήρου) και μοναχών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο δικαστικός έλεγχος των πράξεων και των αποφάσεων των εκκλησιαστικών οργάνων στα πλαίσια επιβολής ποινών “πνευματικού χαρακτήρα” επί κληρικών (ανώτερου κλήρου) και μοναχών
Περίληψη:
Η εργασία εξετάζει νομολογιακές κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στα πλαίσια του δικαστικού (ακυρωτικού) ελέγχου, από το ίδιο, πράξεων και αποφάσεων αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων (είτε διοικητικών οργάνων-αρχών είτε των «εκκλησιαστικών δικαστηρίων», όταν αυτά θεωρούνται ότι δρουν ως πειθαρχικά όργανα) που έχουν επιβάλει (σε κληρικούς και μοναχούς) τις θεωρούμενες (από το κανονικό δίκαιο) ως «πνευματικού χαρακτήρα» ποινές, και ως προς τις οποίες το ΣΤΕ άλλοτε κρίνει ότι αυτές αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις που παραδεκτώς προσβάλλονται ενώπιόν του με αίτηση ακύρωσης, ενώ άλλοτε κρίνει ότι οι ίδιες ποινές στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα και κατά συνέπεια απορρίπτει την σχετική αίτηση, κατά των εν θέματι αποφάσεων, ως απαραδέκτως ασκηθείσα. Η εργασία επικεντρώνεται στο «κριτήριο εκτελεστότητας» που αξιοποιείται από το ΣΤΕ, ως προς κάθε κατηγορία επιβαλλόμενης «πνευματικής ποινής» και το οποίο καθιστά την σχετική αίτηση ακύρωσης ως παραδεκτή ή απαραδέκτως ασκηθείσα σε κάθε περίπτωση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Δικαστικός έλεγχος, Πράξεις εκκλησιαστικών οργάνων, Αποφάσεις εκκλησιαστικών οργάνων, Επιβολή ποινών “πνευματικού χαρακτήρα”, Κληρικοί, Μοναχοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
7
Αριθμός σελίδων:
72

Εκκλησιαστικό Διπλωματική εργασίαv v 17sub ver.pdf
853 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.