Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, Το ειδικότερο ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων ΑΚ 288,388

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863430 667 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μοσχοπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Μεντής
Μιχαήλ Αυγουστιανάκης
Δημήτριος Λιάππης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, Το ειδικότερο ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων ΑΚ 288,388
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, Το ειδικότερο ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων ΑΚ 288,388
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των δανείων, τα οποία τιτλοφορούντο ως δάνεια σε ελβετικό φράγκο και διοχετεύτηκαν αθρόα στην αγορά ιδίως την περίοδο 2006 -2009. Εντός των ζητημάτων που θίγονται και αναλύονται δια της παρούσης, περιλαμβάνονται η διαφάνεια και το κύρος των επίμαχων ΓΟΣ ισοτιμίας (εξετάζεται ως πρόκριμα, εάν πράγματι υπάρχει τέτοια δυνατότητα ελέγχου εν λόγω ΓΟΣ και ποια η έκταση ταύτης), η τήρηση (;) εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης των συναλλασσόμενων, όπως απορρέουν ιδίως από την ΠΔΤΕ 2501/2002, αλλά και το θεωρητικό και νομολογιακό δίπολο εν σχέσει με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ΑΚ 291, ως κατάλληλης διάταξης προς πλήρωση του αναφυόμενου κενού λόγω ακυρότητας των ανωτέρω συμβατικών όρων. Σε όλη την έκταση της εργασίας λαμβάνει χώρα συγκριτική επισκόπηση των αντικρουόμενων απόψεων που επικράτησαν στη νομολογία, με παράλληλη αναφορά στις θέσεις του ΔΕΕ σε σχέση με τα με τα κρινόμενα ζητήματα. Τέλος, ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στο ειδικότερο ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων ΑΚ 288, 388, δια των οποίων σκοπείται η αναπροσαρμογή της οφειλόμενης δόσης ή/και του αλήκτου κεφαλαίου του δανειολήπτη λόγω της απρόβλεπτης και μεγάλης συναλλαγματικής μεταβολής, εις βάρος των καταναλωτών – δανειοληπτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ελβετικό φράγκο, δάνεια, καταναλωτής, ισοτιμία, μεταβολή, τραπεζικό δίκαιο, αναπροσαρμογή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
100

ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΛ ΔΙΠΛ 2017.pdf
922 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.