Η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησης Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864619 190 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πασπαλάκη Βιργινία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησης Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησης Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοεκτίμησης έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε να διερευνήσει το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και να μελετήσει τη μεταξύ τους συσχέτιση. Στην έρευνα συμμετείχαν 136 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν τις κλίμακες Wong and Law Emotional Intelligence Scale (Wong & Law, 2002) και Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965), ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησής τους αντίστοιχα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι για την πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης ήταν υψηλό, ενώ το επίπεδο αυτοεκτίμησης κυμάνθηκε κατά πλειοψηφία σε μέτριο επίπεδο. Εντοπίστηκε μία μέτρια θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοεκτίμηση. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επισημαίνεται η σημασία ανάπτυξης προγραμμάτων προαγωγής της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών τους. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την σε βάθος διερεύνηση της σχέσης των δύο μεταβλητών.
Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, Αυτοεκτίμηση, Εκπαιδευτικοί, Προγράμματα επιμόρφωσης, Συσχέτιση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική νοημοσύνη, Αυτοεκτίμηση, Εκπαιδευτικοί, Προγράμματα επιμόρφωσης, Συσχέτιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
136
Αριθμός σελίδων:
118

Πασπαλάκη_Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.