Η οικονομική κρίση μέσα από τα σχέδια και τον λόγο των παιδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864633 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-01
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ψυχογιού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η οικονομική κρίση μέσα από τα σχέδια και τον λόγο των παιδιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η οικονομική κρίση μέσα από τα σχέδια και τον λόγο των παιδιών
Περίληψη:
Εξαιτίας των διαστάσεων που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, πολλές έρευνες έχουν στραφεί προς τη διερεύνηση των επιπτώσεών της στην προσαρμογή και ψυχική υγεία των παιδιών. Ελάχιστες έρευνες όμως έχουν εξετάσει τις αναπαραστάσεις των παιδιών για την οικονομική κρίση. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων των παιδιών που βρίσκονται στην ύστερη παιδική ηλικία για την οικονομική κρίση. Το δείγμα αποτέλεσαν 120 μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης δημόσιων δημοτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τα παιδιά, στις οποίες κλήθηκαν να εκθέσουν τις αντιλήψεις τους για την οικονομική κρίση, κατόπιν τους ζητήθηκε να αναπαραστήσουν μέσω σχεδίου την οικονομική κρίση και, τέλος, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, κατόπιν της θεματικής ανάλυσης των σχεδίων και του λόγου των παιδιών, έδειξαν τις εξής βασικές θεματικές που εμφανίζονται στις αναπαραστάσεις των παιδιών για την οικονομική κρίση: 1. αρνητικά συναισθήματα, 2. ένδεια, 3. επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, 4. ρόλος των διαφόρων εξουσιών και κοινωνικός αναβρασμός και 5. η οικονομική κρίση ως ρωγμή στην ιστορία των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα συζητούνται με αναφορά στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ύστερης παιδικής ηλικίας και στα πλαίσια της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την οικονομική κρίση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
οικονομική κρίση, αναπαραστάσεις, σχέδιο, λόγος, ύστερη παιδική ηλικία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
96

Ψυχογιού_Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.