Η επίδραση των στατικών διατάσεων σε αθλητές καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864962 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βογιατζόγλου Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Μαρία Μαριδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ε.Κ.Π.Α.
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των στατικών διατάσεων σε αθλητές καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακής ηλικίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση των στατικών διατάσεων σε αθλητές καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακής ηλικίας
Περίληψη:
Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση των στατικών μυϊκών διατάσεων σε παραμέτρους της αθλητικής απόδοσης. Στις περισσότερες από αυτές έχει μελετηθεί η άμεση επίδραση των στατικών διατάσεων σε ενήλικες πριν από άσκηση υψηλής έντασης. Καμία, εξ’όσων ο ερευνητής γνωρίζει, δεν έχει ερευνήσει πρόγραμμα μεγάλης χρονικής διάρκειαςσε αθλητές καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακής ηλικίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση ενός προγράμματος στατικών διατάσεων στην επίδοση λειτουργικών δοκιμασιών σε νεαρούς αθλητές καλαθοσφαίρισης.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Είκοσι οκτώ νεαροί (13.3± 0.1 έτη, μέσος όρος ± σταθερό σφάλμα) αθλητές καλαθοσφαίρισης εκτέλεσαν τις ακόλουθες λειτουργικές δοκιμασίες: α) δίπλωση από εδραία θέση (sitandreach-SR), β) δρόμο ταχύτητας 5 m και 15 m, γ) επιτόπιο άλμα με προδιάταση (countermovementjump-CMJ), δ) επιτόπιο άλμα χωρίς προδιάταση (standingjump-SJ), ε) δοκιμασία ευκινησίας (T-test), στ) γωνιομέτρηση των αρθρώσεων του ισχίου (Ι), γόνατος (Γ) και ποδοκνημικής (Π), πελματογραφία και στάση του σώματος. Κατόπιν χωρίστηκαν σε δύο (2) ισοδύναμες ομάδες των 14 ατόμων. Η μία ομάδα, εκτός από το καθορισμένο πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης το οποίο περιελάμβανε και 5 min ασκήσεις στατικών διατάσεων, ακολούθησε επιπλέον πρόγραμμα στατικών διατάσεων 3 φορές/εβδομάδα για 8 εβδομάδες (Ομάδα Παρέμβασης, ΟΠ). Το πρόγραμμα διατάσεων περιελάμβανε 9 διαφορετικές διατατικές ασκήσεις μυών των κάτω άκρων και του κορμού (γαστροκνημίου, υποκνημιδίου, τετρακεφάλου, ισχιοκνημιαίων, λαγωνοψοΐτη, προσαγωγών, έξω στροφέων του ισχίου, ιερονωτιαίων και μεγάλου θωρακικού), οι οποίες επαναλαμβάνονταν 4 φορές σε κάθε συνεδρία, με συνολική χρονική διάρκεια 2 min/διατατική άσκηση (4x30sec). H άλλη ομάδα ακολούθησε μόνο το καθορισμένο πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης, το οποίο περιελάμβανε επίσης 5 min ασκήσεις στατικών διατάσεων (Ομάδα Ελέγχου, ΟΕ). Μετά το πέρας των 8 εβδομάδων οι λειτουργικές δοκιμασίες επαναλήφθηκαν και στις δύο ομάδες.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό βελτίωσης στη δοκιμασία SR (ΟΠ: 43±8 % Vs. ΟΕ: 11±8 %) και στη γωνιομέτρηση της άρθρωσης του γόνατος (ΟΠ: 9±2 % Vs. ΟΕ: 2±2 %) ήταν μεγαλύτερο στην ΟΠ σε σύγκριση με την ΟΕ (p=0.01 και p=0.008, αντίστοιχα). Στις υπόλοιπες λειτουργικές δοκιμασίες δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (p> 0.05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι ένα πρόγραμμα στατικών διατάσεων διάρκειας 8 εβδομάδων δεν επιφέρει σημαντική βελτίωση στις προαναφερθείσες λειτουργικές δοκιμασίες σε νεαρούς αθλητές καλαθοσφαίρισης ηλικίας περίπου 13 ετών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στατικές, Διατάσεις, Καλαθοσφαίριση, Νεαροί, Έφηβοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
82

GeorgiosVogiatzoglouMSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-03-05.