Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου Ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστρορών rescEU

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865195 349 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τούντας Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Σπυρίδων Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
Δρ. Στυλιανός Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου Ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστρορών rescEU
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου Ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστρορών rescEU
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο ρόλος των ΕΔ στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Στα δύο πρώτα κεφάλαια αναπτύσσεται συνοπτικά η θεωρία που αφορά στην έννοια της καταστροφής και των συνιστωσών της και παρουσιάζονται η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης των καταστροφών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι επιπτώσεις των καταστροφών στην Ευρώπη, αναλύεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και αναφέρονται οι προοπτικές εξέλιξης του. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο ρόλος των ΕΔ στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως προς την συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των καταστροφών στα πλαίσια της οποίας κινητοποιούνται οι στρατιωτικές τους δυνάμεις. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η περίπτωση της Ελλάδας και συγκεκριμένα το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην χρησιμοποίηση των Ελληνικών ΕΔ στην αντιμετώπιση των καταστροφών, οι ιδιαίτερες δομές που έχουν δημιουργηθεί για την συνδρομή του μηχανισμού της ΠΠ της χώρας και οι δυνατότητες τους. Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την μελέτη περίπτωσης της καταστρεπτικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική το καλοκαίρι του 2018 και την παρουσίαση της συνδρομής των Ελληνικών ΕΔ στην αντιμετώπιση της. Στο τελευταίο κεφάλαιο που αφορά στα συμπεράσματα, αναπτύσσονται οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα της παρούσας εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Καταστροφές, Διαχείριση Καταστροφών, Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, Ένοπλες Δυνάμεις, RescEU
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
152
Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης 2018-2019_Ευάγγελος Τούντας.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο