“Μαθησιακοί Τύποι: Πειραματική μελέτη με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας”

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865280 181 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-07
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βλάχου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΠΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ, Π.Τ.Δ.Ε ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτότυπος Τίτλος:
“Μαθησιακοί Τύποι: Πειραματική μελέτη με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας”
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
“Μαθησιακοί Τύποι: Πειραματική μελέτη με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας”
Περίληψη:
Θεωρητικό Υπόβαθρο: Η ιδέα των μαθησιακών στυλ διερευνάται εδώ και χρόνια, ωστόσο η πολυπλοκότητα της θεωρίας αλλά και της ορολογίας προκαλεί έντονο προβληματισμό. Από τη μία οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής υποστηρίζουν, πως η διδακτική διαδικασία θα πρέπει να οργανώνεται κατά αντιστοιχία με τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή. Από την άλλοι, μερικοί αντιπαρατίθενται στην ιδέα υποστηρίζοντας πως οι μαθητές δεν επωφελούνται από αυτή την αντιστοιχία. Επισημαίνονται οι κριτικές που έχουν δεχτεί οι θεωρίες αυτές, παρόλη την τεράστια διάδοσή τους. Η συγκεκριμένη έρευνα σκοπεύει να δείξει πως πρόκειται για εσφαλμένη θεωρία, δηλαδή δεν υπάρχουν μαθησιακοί τύποι, παρά την τεράστια διάδοσή της στην εκπαίδευση.

Μέθοδος: Από 99 ενήλικες, εκ των οποίων οι 67 είναι γυναίκες και οι 32 είναι άντρες με μέσο όρο ηλικίας 28.66 έτη, ζητήθηκε να παρακολουθήσουν ένα βίντεο στο οποίο θα βλέπουν νοήματα/λέξεις στη νοηματική γλώσσα για τα οποία δίνονταν η ερμηνεία καθενός από αυτά. Στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ώστε να διαπιστωθεί τις σημασίες ποιών νοημάτων θυμούνται. Έπειτα τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε δύο ερωτηματολόγια (Barsch Learning Style Reference Form, Learning Channels Inventory) σχετικά με το μαθησιακό τους τύπο (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό) που τους ταιριάζει. Η έρευνα ήταν ανώνυμη και έλαβε χώρα διαδικτυακά.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε Οπτικούς, Ακουστικούς και Κιναισθητικούς διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τη άποψή τους όσον αφορά τη μαθησιακή τους προτίμηση. Οι μέσες τιμές των σκορ από το κουίζ δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά ως προς τα αποτελέσματα του τύπου μάθησης σύμφωνα με την φόρμα Barsch, ούτε ως προς τα αποτελέσματα του τύπου μάθησης σύμφωνα με την φόρμα Learning Channels Inventory αλλά και ούτε ως προς τη άποψη των ενηλίκων για την μαθησιακή τους προτίμηση.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης δεν υποστηρίζουν τη θεωρία της αντιστοίχησης της διδασκαλίας με το μαθησιακό τύπο. Αντίθετα, μέσα από τη σε βάθος διερεύνηση των τύπων μάθησης, καθώς και από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, επιβεβαιώνεται πως η θεωρία των «Μαθησιακών Τύπων» αποτελεί νεύρο-μύθο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Στυλ, νεύρο-μύθος στην εκπαίδευση, Μαθησιακός τύπος VARK
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
50

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ (1) (2).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.