Οι αναπαραστάσεις φυτών σε αλφαβητάρια και εγχειρίδια γλώσσας της Α' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865439 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-08
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Μπίθα Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Βαλάκος Δ. Ευστράτιος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία Ηρώ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αναπαραστάσεις φυτών σε αλφαβητάρια και εγχειρίδια γλώσσας της Α' Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι αναπαραστάσεις φυτών σε αλφαβητάρια και εγχειρίδια γλώσσας της Α' Δημοτικού
Περίληψη:
Η έρευνα αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις των φυτών στα εγχειρίδια της Γλώσσας της Α’ Δημοτικού και συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση της εικονογράφησης που περιλαμβάνεται στα Αλφαβητάρια από το 1950 έως και το 1978 και στο εν χρήσει εγχειρίδιο Γλώσσας της Α’ Δημοτικού.
Τα φυτά παρόλη την τεράστια σημασία τους για το οικοσύστημα, εκτιμούνται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα ζώα (Patrick & Tunniclife, 2011; Schussler & Olzak, 2008). Οι Wandersee και Schussler (2001) χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο φαινόμενο τυφλότητα απέναντι στα φυτά και με αυτόν τον όρο θέλησαν να περιγράψουν μια στάση που αποτυγχάνει να μας βοηθήσει όχι μόνο να ερμηνεύσουμε τη ζωή των φυτών, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε ακόμη και την ύπαρξή τους γύρω μας (Μανέτας, 2010).
Η έρευνα στηρίζεται στο αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, την εικονογράφηση εγχειριδίων και τη σημειωτική καθώς και στον Οπτικό Γραμματισμό.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας αποτελεί συνδυασμό επιμέρους ερευνητικών μεθόδων. Προκειμένου να υλοποιηθεί η έρευνα χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά τρεις ερευνητικές μέθοδοι (η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού των Kress & van Leeuwen και η πρότυπη δόμηση).
Μέσα από την μελέτη των αναγνωστικών εγχειριδίων, βάσει της συχνότητας εμφάνισης τους, φαίνεται ότι αναπαραστάσεις με φυτά υπάρχουν περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εικόνων, γεγονός που δηλώνει μια θετική στάση ως προς την απεικόνιση των φυτών στα υπό μελέτη γλωσσικά εγχειρίδια. Ως επί το πλείστον τα φυτά προσφέρονται μόνο για παρατήρηση χωρίς να παρουσιάζουν εν εξελίξει δράσεις και δε δημιουργούν κάποιο είδος σύνδεσης -επαφής με το θεατή αφού δεν πρόκειται για αναπαραστάσεις ανθρώπων ή οιονεί ανθρώπινων συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά ο μεγάλος αριθμός μεσαίων και κοντινών πλάνων, η σαφής επιλογή της οριζόντιας μετωπικής γωνίας λήψης και το μεγάλο ποσοστό θέασης των εικόνων από το επίπεδο των ματιών στις εικόνες με φυτά υποδηλώνει για την σχέση των φυτών με τον θεατή οικειότητα, ισότητα και μια πρόθεση για «εμπλοκή» με τα φυτά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
φυτό, σχολικά εγχειρίδια, αλφαβητάριο, οπτικές αναπαραστάσεις, ανάλυση περιεχομένου, γραμματική του οπτικού σχεδιασμού, τυφλότητα απέναντι στα φυτά.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
132

Διπλωματική εργασία_Μπίθα Όλγα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.