«Νέες πυραζολο[3,4-c]πυριδίνες με πιθανή αντι-αγγειογενετική δράση».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865938 70 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καμπούκος Σταύρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαράκος Παναγιώτης, καθηγητής, τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Νέες πυραζολο[3,4-c]πυριδίνες με πιθανή αντι-αγγειογενετική δράση».
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Νέες πυραζολο[3,4-c]πυριδίνες με πιθανή αντι-αγγειογενετική δράση».
Περίληψη:
Τα τελευταία έτη, η προσπάθεια για βελτιστοποίηση της θεραπείας του καρκίνου, μίας από τις συνηθέστερες αιτίες θανάτου, έχει συγκεντρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην αξιολόγηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην ασθένεια, καθώς και στην ανακάλυψη νέων δραστικών και εξειδικευμένων φαρμάκων. Οι πληροφορίες για τους ποικίλους μηχανισμούς καρκινογένεσης που έχουν συλλεγεί μέχρι σήμερα, έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη αναστολέων της αγγειογενετικής διαδικασίας. Προγενέστερη μελέτη μας, που αποτέλεσε την βάση για τον σχεδιασμό της παρούσας εργασίας, αφορά την αναστολή του κύριου διαμεσολαβητή της αγγειογένεσης, του υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού παράγοντα (VEGF). Ανακαλύψαμε νέα παράγωγα πυραζολοπυριδίνης που επηρεάζουν προ-αγγειογόνες λειτουργίες των ενδοθηλιακών κυττάρων, καθώς και την αγγειογένεση σε πειραματόζωα. Το πλέον ενδιαφέρον από αυτά τα παράγωγα αποτέλεσε την ένωση οδηγό της παρούσας εργασίας, στα πλαίσια της οποίας συντέθηκε ικανοποιητικός αριθμός αναλόγων του. Πρόκειται για 1,3,5,7-τετραϋποκατεστημένες πυραζολο[3,4-c]πυριδίνες, που η σύνθεσή τους έγινε με τη χρήση της 2-αμινο-4-πικολίνης ως πρώτης ύλης. Αυτή υποβλήθηκε σε διαδοχικές αντιδράσεις νίτρωσης, διαζώτωσης, χλωρίωσης, αναγωγής και θερμικής κύκλωσης και μετατράπηκε προς την 5-χλωροπυραζολο[3,4-c]πυριδίνη. Στην τελευταία έγινε διαδοχική εισαγωγή των επιλεγμένων υποκαταστατών στις θέσεις 1, 3, 7 και 5 του κεντρικού ετεροκυκλικού συστήματος. Ακολούθησε η αξιολόγηση των νέων μορίων, όσον αφορά την ικανότητα τους να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων, ώστε να διερευνηθούν οι σχέσεις δομής-δράσης των παραγώγων αυτής της κατηγορίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
πυραζολοπυριδίνη; σύνθεση; ισοστερή πουρίνης; αναστολείς αγγειογένεσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
90

Νέες πυραζολο[3,4-c]πυριδίνες με πιθανή αντι-αγγειογενετική δράση.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2022-10-08.