Ανάλυση κίνησης ασθενών κατά τη διάρκεια λήψης τομογραφίας κωνικής δέσμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866321 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Χαλαζωνίτης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Απόστολος Τσολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Ιωσήφ Σηφακάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση κίνησης ασθενών κατά τη διάρκεια λήψης τομογραφίας κωνικής δέσμης
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση κίνησης ασθενών κατά τη διάρκεια λήψης τομογραφίας κωνικής δέσμης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Σκοπός της εργασίας μας ήταν η ανάλυση του εύρους της κινήσεως των ασθενών κατά τη λήψη οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (χωρίς ακτινοβολία), καθώς και χωρίς περιστροφή του μηχανήματος. Επιπροσθέτως, η σύγκριση της κίνησης νεαρών και ενήλικων ασθενών.

Υλικά και μέθοδος: Το σύνολο του δείγματος ήταν 60 ασθενείς, το οποίο αποτελείτο από 30 παιδιά ηλικίας 7 έως 17 (22 θήλεις και 8 άρρενες, μέσος όρος ηλικίας: 29.9) και από 30 ενήλικες άνω των 17 ετών (15 θήλεις και 15 άρρενες, μέσος όρος ηλικίας: 14.3). Η μελέτη διεξήχθη στον οδοντιατρικό υπολογιστικό τομογράφο κωνικής δέσμης (NewTom VGi) του εργαστηρίου Διαγνωστικής και Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα εξατομικευμένο, ενδοστοματικό πέταλο στο οποίο είχε προσαρτηθεί πλάκα με διαγράμμιση κατασκευάστηκε από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Μια βιντεοκάμερα (Panasonic Lumix DMC-ZS5) τοποθετήθηκε πάνω σε έναν τρίποδα μπροστά από τον ασθενή στον οδοντιατρικό τομογράφο, χωρίς να βρίσκεται σε επαφή είτε με το μηχάνημα είτε με τον ασθενή. Μια κάθετη λήψη βίντεο εστιασμένη στο κέντρο, καταγράφτηκε κατά τη διάρκεια προσομοίωσης με περιστροφή χωρίς ακτινοβολία και χωρίς περιστροφή του τομογράφου. Συνολικά έγινε ανάλυση 120 βιντεοσκοπήσεων. Τα αρχεία των βιντεοσκοπήσεων της κινήσεως των ασθενών μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Tracker Video Analysis and Modeling Tool. Καταγράφθηκε η κίνηση της κεφαλής στην κατακόρυφη και στην οριζόντια κατεύθυνση και τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε περιγραφική στατιστική. Εν συνεχεία, έγινε η στατιστική δοκιμασία two-way repeated measures ANOVA με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, δύο φορές, μία για την οριζόντια και μία για την κατακόρυφη κατεύθυνση. Μελετήθηκαν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων καθώς και μεταξύ της προσομοίωσης με περιστροφή και χωρίς περιστροφή.

Αποτελέσματα: Η μέση τιμή εύρους κίνησης στην ομάδα ενηλίκων χωρίς περιστροφή ήταν 0,87 χιλ. και 0,83 χιλ. για τον x και y άξονα αντίστοιχα. Η μέση τιμή εύρους κίνησης χωρίς ακτινοβολία ήταν 1,13 χιλ. και 0,77 χιλ. για την οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση αντίστοιχα. Εν συνεχεία, η μέση τιμή εύρους κίνησης στην ομάδα 7-17 ετών χωρίς περιστροφή ήταν 1,31 χιλ. και 1,00 χιλ για τον x και y άξονα αντίστοιχα. Η μέση τιμή εύρους κίνησης χωρίς ακτινοβολία ήταν 1,42 χιλ. και 1,10 χιλ. για την οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα του κυρίως ANOVA για την οριζόντια κίνηση κατέληξαν σε στατιστικώς σημαντική διαφορά (p=0.014) μεταξύ της εξέτασης χωρίς περιστροφή με εκείνης χωρίς ακτινοβολία. Επίσης, βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων και των δύο ηλικιών. Όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν μεταξύ των δύο ηλικιών (p=0.04). Όσον αφορά την κατακόρυφη κίνηση, μη στατιστικά σημαντική κρίθηκε η διαφορά μη περιστροφής/ μη ακτινοβόλησης μεταξύ τους καθώς και με τις ηλικίες. Τελικώς, στατιστικά σημαντική ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων στον άξονα y.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς έδειξαν μεγαλύτερη ακούσια κινητικότητα στον οριζόντιο άξονα κατά την εξέταση χωρίς ακτινοβολία και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Στην κατακόρυφη κινητικότητα δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των μετρήσεων χωρίς περιστροφή και χωρίς ακτινοβολία και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Επιπροσθέτως, οι ασθενείς μεταξύ 7 και 17 ετών είχαν μεγαλύτερη κινητικότητα κεφαλής από ότι οι ενήλικες. Οι κινήσεις που αναλύθηκαν στην ομάδα 2 ήταν αρκετά σημαντικές έτσι ώστε να οδηγήσουν σε ψευδοενδείξεις της οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης. Αυτές οι ψευδοενδείξεις που οφείλονται στην κινητικότητα εν δυνάμει μπορεί να είναι αρκετά σημαντικές έτσι ώστε να παρεμποδίσουν την διάγνωση στην ορθοδοντική. Περαιτέρω μελέτη είναι επιτακτική ώστε να προκύψει συσχετισμός μεταξύ τύπου κινητικότητας της κεφαλής σε σχέση με τις αλλοιώσεις που προκύπτουν στις ακτινογραφικές εικόνες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης, Ακούσια κινητικότητα, Ψευδοενδείξεις, Ηλικία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
60

Διπλωματική Αλεξανδρόπουλος.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.