Άθληση και Στρατιωτικές Σχολές: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2868808 474 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Άθληση και Στρατιωτικές Σχολές: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η άθληση και γενικότερα η φυσική αγωγή στις στρατιωτικές σχολές της χώρας μας— όπως και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη—αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατιωτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών-τριών (Laker, 2000) με απώτερο σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλάδου που θα υπηρετήσουν (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία). Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των μεταβολών συγκεκριμένων βιολογικών παραμέτρων που επιφέρουν οι αθλητικές στρατιωτικές δραστηριότητες στα δύο
φύλα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνετε στη συχνότητα τραυματισμών. Μέθοδος: Επιλέχθηκαν δεκαοχτώ έρευνες, που εξετάζουν τις διαφορές σε συγκεκριμένες βιολογικές παραμέτρους των δύο φύλων που προέκυψαν μετά την
ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες είναι πιο επιρρεπείς σε υπερβολικούς τραυματισμούς, όπως α) κατάγματα από 12% έως 30%, β) μικροβλάβες στην οστική ανάπλαση και γ) τραυματισμοί λόγω υπερβολικής προπόνησης. Συζήτηση/Συμπεράσματα: Με βάση σχετικά ερευνητικά δεδομένα προτείνεται ένας επανασχεδιασμός της δομής του στρατιωτικού αθλητικού προγράμματος (μικτές ομάδες).
Έτος δημοσίευσης:
2019
Συγγραφείς:
Ευαγγελία Κέφη-Χατζηχαμπέρη,
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Τίτλος συνεδρίου:
5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία»
Σελίδες:
1
Λέξεις-κλειδιά:
Στρατός, Γυναίκα, Φύλο, Άσκηση, Βιολογική διαφορά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Στοιχεία έργου:
Κέφη-Χατζηχαμπέρη Ε., Καμπερίδου, Ει. (2019). "Άθληση και Στρατιωτικές Σχολές: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση". Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα.
Αναφορές:
.
Military.schools.gender_.pdf (264 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 60,61,62,139,141,167.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο