Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Poster) uoadl:2868816 636 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών σε μια σχολική μονάδα επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και τη δημιουργία τυπικών και άτυπων ομάδων. Η κάθε ομάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυναμική και διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς, τήρηση ιεραρχίας και ανάθεση ρόλων. Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η ανάπτυξη των διομαδικών σχέσεων ενισχύεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) μέσα από τις αθλοπαιδιές και τα ομαδικά παιχνίδια. Σκοπός της έρευνας είναι να ερμηνεύσει τις σχέσεις, που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ των μαθητών/τριών και των ομάδων τους, καθώς και να διερευνήσει την επίδραση των διομαδικών σχέσεων στη συμμετοχή στο μάθημα της Φ.Α. Μέθοδος Έρευνας: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ενδελεχή ανασκόπηση βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται ότι τόσο η μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων στη σχολική τάξη, όσο και ο τρόπος διάδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και του/της Καθηγητή/τριας Φ.A., μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον βαθμό συμμετοχής στο μάθημα της Φ.Α. [...] (Επισυνάπτεται )
Έτος δημοσίευσης:
2019
Συγγραφείς:
Χρυσή ΓΙΟΒΑΝΗ,
Ειρήνη ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ,
Νικόλαος ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Τίτλος συνεδρίου:
5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σελίδες:
1-2
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική Αγωγή, Διομαδικές σχέσεις, Ενσωμάτωση, Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Στοιχεία έργου:
Γιοβάνη, Χ. Καμπερίδου, Ε., Πατσαντάρας, Ν. (2019). Διερεύνηση των Διομαδικών Σχέσεων και η επίδρασή τους στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αναρτημένη Ανακοίνωση. Θεματική ενότητα: «Θεσμικές, διοικητικές, κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις στην άσκηση και υγεία», 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-sabbatoy-13-04-2019.html
Αναφορές:
.
team.intergroup.relations.phys.ed._.pdf (321 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 60,61,62,139,141,167.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο