Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία σε τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων που διαμένουν σε μονάδα φροντίδας: Ημι-πειραματική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874625 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-16
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστασία Κοσιώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηρακλής Καρκαής, Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιόλη Αρτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία σε τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων που διαμένουν σε μονάδα φροντίδας: Ημι-πειραματική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία σε τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων που διαμένουν σε μονάδα φροντίδας: Ημι-πειραματική μελέτη
Περίληψη:
Εισαγωγή
Οι ηλικιωμένοι οι οποίοι διαμένουν σε μονάδες φροντίδας εμφανίζουν συχνά πολυπαθολογία και λειτουργική εξάρτηση και βρίσκονται σε πολύ αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση προβλημάτων της στοματικής υγείας, κυρίως λόγω αδυναμίας αυτοφροντίδας και πρόσβασης στον οδοντίατρο. Η στοματική υγεία σχετίζεται με τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Ο ρόλος των τυπικών φροντιστών στην καθημερινή φροντίδα του στόματος των ευπαθών και λειτουργικά εξαρτημένων ηλικιωμένων είναι κρίσιμος.
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν o σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία και φροντίδα των ηλικιωμένων στις μονάδες φροντίδας το οποίο απευθυνόταν στους τυπικούς φροντιστές τους.
Υλικό και μέθοδος
Πρόκειται για μη τυχαιοποιημένη μελέτη παρέμβασης σε φροντιστές ηλικιωμένων οι οποίοι εργάζονταν στα 3 τμήματα μίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή της Αττικής. Το αρχικό δείγμα ήταν 74 τυπικοί φροντιστές (ομάδα παρέμβασης n=38 και ομάδα ελέγχου n=36). Έγινε συμπλήρωση ερωτηματολογίου γνώσεων και στάσεων σχετικά τη στοματική υγεία και φροντίδα. Κατόπιν, στην ομάδα παρέμβασης εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη στοματική υγεία των ηλικιωμένων διάρκειας 75 λεπτών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης επαναλήφθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τόσο από την ομάδα παρέμβασης (n=28), όσο και από την ομάδα ελέγχου (n=27). Δύο μήνες μετά την παρέμβαση έγινε ξανά συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από 13 φροντιστές της ομάδας παρέμβασης, ενώ στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε η εκπαίδευση.
Αποτελέσματα
Βρέθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της συνολικής βαθμολογίας των γνώσεων και των στάσεων στην ομάδα παρέμβασης μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος συγκριτικά με την προμέτρηση (P<0,001), σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. Μεταξύ των δύο ομάδων στη μεταμέτρηση, η συνολική βαθμολογία των γνώσεων και των στάσεων στην ομάδα παρέμβασης ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη στην ομάδα ελέγχου σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (P<0,001 και P=0,017 αντίστοιχα). Στην ομάδα παρέμβασης, οι γνώσεις και οι στάσεις διατηρήθηκαν στην μέτρηση δύο μήνες μετά και δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τη μεταμέτρηση (P=0,11 και P=0,21 αντίστοιχα).
Βρέθηκε ότι μόνο η ομάδα επηρεάζει τη διαφορά της βαθμολογίας των γνώσεων σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, με τους φροντιστές της ομάδας παρέμβασης να έχουν 91,8% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν διαφορά στη συνολική βαθμολογία των γνώσεων μεταξύ μεταμέτρησης και προμέτρησης ίση ή μεγαλύτερη του 2 σε σύγκριση με τους φροντιστές της ομάδας ελέγχου. Τέλος, βρέθηκε ότι οι φροντιστές της ομάδας παρέμβασης είχαν 4,819 μονάδες περισσότερες στη διαφορά της συνολικής βαθμολογίας των στάσεων μεταξύ μεταμέτρησης και προμέτρησης σε σύγκριση με τους φροντιστές της ομάδας ελέγχου, κατά μέσο όρο.
Συμπεράσματα
• Κατά την παρούσα μελέτη, έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία σε φροντιστές ηλικιωμένων σε μονάδες φροντίδας, το οποίο φάνηκε να είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση, αλλά και στη διατήρηση των γνώσεων και των στάσεων.
• Χρειάζεται η πραγματοποίηση και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φροντιστές των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των στάσεών τους για τη στοματική υγεία των ηλικιωμένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στοματική υγεία, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Φροντιστές, Νοσηλευτικό προσωπικό, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
141
Διπλωματική-Κ. Κωνσταντοπούλου.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο