Συσχέτιση του Αισθητηριακού Προφίλ με την κλίμακα Vineland σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874676 87 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-05-17
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ασλάνη Αναστασία-Σωτηρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χριστογιώργος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του Αισθητηριακού Προφίλ με την κλίμακα Vineland σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση του Αισθητηριακού Προφίλ με την κλίμακα Vineland σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Περίληψη:
Θεωρητικό Υπόβαθρο. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής για τα παιδιά με ΔΑΦ ενέχει πολλές προκλήσεις και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που εμπερικλείουν την ανάγκη για προσαρμοστική συμπεριφορά. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας, που αναφέρεται στη λήψη από το περιβάλλον, την οργάνωση και ερμηνεία του αισθητηριακού ερεθίσματος, χρησιμοποιώντας τα επτά αισθητηριακά συστήματα (Miller & Lane, 2000). Σκοπός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της διαταραχής αισθητηριακής επεξεργασίας με τους τομείς λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ενώ ελέγχονται οι διαμεσολαβητικοί παράγοντες της ηλικίας και του γενικού πηλίκου νοημοσύνης στην εν λόγω σχέση. Μέθοδος. Στην προκειμένη έρευνα συμμετείχαν 101 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με διάγνωση διαταραχής αυτιστικού φάσματος -κατά ICD-10- και για τη διεξαγωγή της ελήφθησαν οι βαθμολογίες από το Sensory Profile, το Vineland Adaptive Behavior Scales και το Wisc-III, ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση φακέλων που είχαν ληφθεί στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία», κατά το διάστημα 2002-2017. Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάποιοι από τους παράγοντες που συνδέονται με μια συγκεκριμένη διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης επηρεάζουν διαφορετικά τους τομείς λειτουργικότητας. Παράλληλα, βρέθηκε ότι η ηλικία και το πηλίκο νοημοσύνης συσχετίζονται σημαντικά με τους τομείς λειτουργικότητας, εντούτοις δεν παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση αυτή. Συμπεράσματα. Η διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης επηρεάζει κάποιους τομείς της καθημερινής λειτουργικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας, Προσαρμοστική Συμπεριφορά, Sensory Profile, Vineland Adaptive Behavior Scales, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
80

Aslani Anastasia Sotiria Master.pdf
894 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-05-17.