Τα υπέρ και τα κατά της Αναπνευστικής Αποκατάστασης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875749 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γιανναδάκη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν. Κουλούρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ι. Βογιατζής, Αν. Καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ
Δ. Μπούρος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα υπέρ και τα κατά της Αναπνευστικής Αποκατάστασης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα υπέρ και τα κατά της Αναπνευστικής Αποκατάστασης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Περίληψη:
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια κοινή, αποτρέψιμη και θεραπεύσιμη ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική επιδείνωση της πνευμονικής λειτουργίας και της ικανότητας για άσκηση.
Η πνευμονική αποκατάσταση ορίζεται ως μια «ολοκληρωμένη παρέμβαση» βασισμένη σε διεξοδική αξιολόγηση του ασθενούς, ακολουθούμενη από θεραπείες προσαρμοσμένες στον ασθενή που περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, την άσκηση, την εκπαίδευση, την αυτοδιαχείριση που στοχεύει στην αλλαγή συμπεριφοράς.
Τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης χρησιμοποιούν διεπιστημονικές ομάδες για τη βελτιστοποίηση της φυσικής και κοινωνικής λειτουργίας των ασθενών με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν αποκατάσταση σε νοσοκομειακές, εξωτερικές ή εσωτερικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τρεις συνεδρίες εβδομαδιαίως (μπορεί να μην επιβλέπονται) για τουλάχιστον 6 εβδομάδες.
Η μείωση της αίσθηση της δύσπνοιας, η αυξημένη λειτουργική ικανότητας άσκησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελούν καθορισμένα οφέλη της πνευμονικής αποκατάστασης (στοιχεία A). Επιπλέον, μειώνει τις νοσηλείες σε ασθενείς που εμφάνισαν πρόσφατη έξαρση (≤ 4 εβδομάδες από την προηγούμενη νοσηλεία) (στοιχεία Β).
Παρά την ύπαρξη ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ, οι πολιτικές αποζημίωσης από τρίτους έχουν ασυνεπή χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, ενθαρρύνεται η εγγραφή σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης για όλους τους κατάλληλους υποψήφιους με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, ιδιαίτερα για εκείνους με σοβαρή ΧΑΠ.
Υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με το όφελος της πνευμονικής αποκατάστασης στο σπίτι. Αυτό που διαφέρει όσον αφορά πολλούς παράγοντες: την εποπτεία που παρέχεται, τη σοβαρότητα της νόσου, τους τρόπους κατάρτισης, την ένταση του προγράμματος και το περιβάλλον που ορίζεται ως «σπίτι».
Σε σύγκριση με τα νοσοκομειακά προγράμματα, η αποκατάσταση στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερες αλλαγές στην αντοχή στην άσκηση και στην ποιότητα ζωής, εκτός εάν προβλέπεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με επαρκή επίβλεψη. Ωστόσο, η αποκατάσταση στο σπίτι μπορεί να σχετίζεται με την καλύτερη τήρηση ενός προγράμματος άσκησης και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση βελτιώσεων.
Η εφαρμογή των αρχών της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητες είναι πιο κατάλληλη στο σπίτι και οι ασθενείς θα επωφεληθούν από την ευκολία πρόσβασης. Η αποτελεσματικότητα του κόστους δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, αλλά μια ομαδική προσέγγιση που διεξάγεται σε ένα τοπικό νοσοκομείο ή ένα κοινοτικό κέντρο θα είναι πιθανώς πιο αποδοτική από τις μεμονωμένες θεραπείες κατ 'οίκον.
Όταν οι ασθενείς είναι ικανοί, η καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά την αποτελεσματική θεραπεία είναι η παρακολούθηση των προγραμμάτων που βασίζονται σε εξωτερικούς ασθενείς. Για τους ασθενείς που είναι πάρα πολύ άρρωστοι για να παρακολουθήσουν, ωστόσο, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φροντίδας κατ 'οίκον μπορεί να μειώσει τις επισκέψεις νοσηλείας και έκτακτης ανάγκης
Συνολικά, η πνευμονική αποκατάσταση έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των ατόμων με χρόνια αναπνευστική νόσο και για την προώθηση της μακροπρόθεσμης τήρησης των συμπεριφορών που ενισχύουν την υγεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευμονική Αποκατάσταση, ΧΑΠ, Ποιότητα ζωής, Άσκηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
201
Αριθμός σελίδων:
79

Master's Thesis.pdf
744 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.