Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών και μαθητριών τους σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875757 176 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-10
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Στεφανοπούλου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Άρτεμις Γιώτσα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ηρώ Μυλωνάκου - Κεκέ, Καθηγήτρια, , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών και μαθητριών τους σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών και μαθητριών τους σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο
Περίληψη:
Ο αντίκτυπος που έχουν οι δάσκαλοι στην ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών τους
είναι αδιαμφισβήτητος. Οι θετικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών
σχετίζονται άρρηκτα με την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, την κοινωνική
συμπεριφορά τους και την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Ο
εκπαιδευτικός έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με προβληματικές συμπεριφορές
μαθητών που σχετίζονται με την ψυχολογική προσαρμογή τους. Στην παρούσα
έρευνα, διερευνούμε τις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει οι δάσκαλοι για τη
συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών τους σε ενδοπροσωπικό και
διαπροσωπικό επίπεδο. Το θεωρητικό πλαίσιο θεμελίωσης της έρευνας είναι η
Θεωρία Διαπροσωπικής Αποδοχής και Απόρριψης. Στην έρευνα συμμετείχαν 119
παιδιά 8-9 ετών (Γ’ – Δ’ Δημοτικού, 50,4% αγόρια) που αξιολογήθηκαν από τους
δασκάλους τους στα επίπεδα της συμπεριφοράς και της ψυχολογικής προσαρμογής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι τα προβλήματα
συμπεριφοράς που διακρίνουν στους μαθητές/τριές τους είναι λίγα σε ένταση και
βαθμό. Οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ως συχνή την εμφάνιση επιθετικότητας από τα
παιδιά, όπως και την πρόκληση αναστάτωσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, την
ανυπακοή απέναντι στον εκπαιδευτικό και τους έντονους καβγάδες και εκρήξεις
θυμού. Σε αρκετά μεγάλο ποσοστό των μαθητών/τριών αλλά με μικρότερη συχνότητα
εμφανίζονται συμπεριφορές όπως έλλειψη σεβασμού, αναίδεια και ανυπακοή σε
κανόνες του σχολικού περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής
της έρευνας είναι ότι οι πιο συχνές συμπεριφορές που προκαλούν προβλήματα και
αναστάτωση δεν είναι και οι πιο σοβαρές σε ένταση: τους εκπαιδευτικούς
προβληματίζει περισσότερο η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης μιας συμπεριφοράς και
οι ελάσσονος σημασίας αλλά συχνές παραβάσεις κανόνων παρά η σοβαρότητα
κάποιας άλλης συμπεριφοράς που εμφανίζεται σπανιότερα αλλά έχει μεγαλύτερη
ένταση. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την προσαρμογή των μαθητών τους ως
μέτρια σε ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό και συνολικό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, με
χαμηλή συχνότητα αλλά όχι αμελητέα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στα παιδιά το σύνδρομο άγχους-δυσθυμίας-
ψυχαναγκασμού. Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι κάθε τομέας ψυχολογικής προσαρμογής
των παιδιών είναι άμεσα συσχετιζόμενος με τους υπόλοιπους. Οι δάσκαλοι θεωρούν
ότι η συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών τους σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με
την ψυχολογική προσαρμογή τους συνολικά και πιο συγκεκριμένα με την
προσαρμογή τους σε διαπροσωπικό επίπεδο. Επίσης, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση
μεταξύ της ενδοπροσωπικής διαπροσωπικής προσαρμογής των παιδιών. Η
συμπεριφορά και η προσαρμογή των μαθητών παρουσίασε επίσης συσχέτιση με τον
παράγοντα της φοίτησης του παιδιού σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, αλλά δεν
παρουσίασε καμία στατιστική διαφορά όσον αφορά τον παράγοντα του φύλου του
παιδιού, του φύλου του εκπαιδευτικού και της τάξης φοίτησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
αντιλήψεις εκπαιδευτικών, συμπεριφορά, ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή, ψυχολογική προσαρμογή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
230
Αριθμός σελίδων:
119

Διπλωματική εργασία Σοφίας Στεφανοπούλου.pdf
723 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.