Η έννοια του Πολιτισμού στη Φιλοσοφία. Η πρόσληψη της Αισθητικής από τους Immanuel Kant και Benedetto Croce.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875878 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γιαννακούλιας Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Kαθηγητής, ΦΠΨ ΕΚΠΑ.
Γεώργιος Στείρης, Αναπληρωτής Kαθηγητής, ΦΠΨ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έννοια του Πολιτισμού στη Φιλοσοφία. Η πρόσληψη της Αισθητικής από τους Immanuel Kant και Benedetto Croce.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έννοια του Πολιτισμού στη Φιλοσοφία. Η πρόσληψη της Αισθητικής από τους Immanuel Kant και Benedetto Croce.
Περίληψη:
Κατά τη μελέτη της έννοιας του πολιτισμού μπορούμε να διαπιστώσουμε τη διττή ερμηνεία που της αποδίδουν οι ερευνητές, όπου στην μεν πρώτη ο πολιτισμός νοείται ως κουλτούρα, ως δηλαδή ένα πνευματικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις παραδόσεις που αντιστοιχούν σε μία οργανωμένη κοινωνία, ενώ στη δεύτερη ο πολιτισμός περιλαμβάνει τον τρόπο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία όλων των παραπάνω. Η άποψη που τείνει να επικρατεί είναι πως ο πολιτισμός αποτελεί ταυτόσημη έννοια με την κουλτούρα η οποία στη μετανεωτερικότητα περιλαμβάνει εκτός των ιδεών, των θεσμών και των αξιών μίας κοινωνίας, παράλληλες κουλτούρες ή υποκουλτούρες που συνυπάρχουν σε ένα χώρο, καθώς και νέες ερμηνείες περί υψηλής και ποπ κουλτούρας. Στο ατομικό επίπεδο η κουλτούρα ενός ανθρώπου περιλαμβάνει τη μόρφωση, την παιδεία του, τις εν γένει έξεις του οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην προσωπικότητά του, τη συνείδησή του, το ήθος του. Από την πλευρά της φιλοσοφίας η μελέτη και η ερμηνεία των ανθρώπινων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, η κατανόηση της ομορφιάς της φύσης και της τέχνης και των συγκινήσεων που προκαλούν στα ανθρώπινα υποκείμενα, γεννούν τον φιλοσοφικό κλάδο της Αισθητικής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Αισθητική, Πολιτισμός, Kant, Crocce
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
94

Aesthetics_2019.pdf
990 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.