Διερεύνηση των περιγεννητικών παραγόντων κινδύνου στις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Η σχέση τους με το δείκτη νοημοσύνης και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876924 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαγιάννη Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπανικολάου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Κολαΐτης Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σιαχανίδου Σουλτάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των περιγεννητικών παραγόντων κινδύνου στις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Η σχέση τους με το δείκτη νοημοσύνης και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των περιγεννητικών παραγόντων κινδύνου στις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Η σχέση τους με το δείκτη νοημοσύνης και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) αποτελεί από τις πιο συχνές νευροαναπτυξιακές διαταραχές με επιπολασμό 1 – 2 % παγκοσμίως. Αν και η αιτιολογία της διαταραχής παραμένει υπό διερεύνηση, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι γενετικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με πολλούς περιβαλλοντικούς. Από τους πιο συχνά αναφερόμενους παράγοντες είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία της εγκύου, οι ενδομήτριες λοιμώξεις και η λήψη φαρμάκων, επιπλοκές κατά τον τοκετό, η προωρότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης. Επιπλέον, αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι παιδιά με αυτισμό και επιβαρυμένο περιγεννητικό ιστορικό παρουσιάζουν πιο σοβαρή μορφή συμπτωματολογίας και νοητική υστέρηση.
Σκοπός: Η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση, αφ’ ενός των σημαντικότερων περιγεννητικών παραγόντων στη Δ.Α.Φ. και αφ’ ετέρου της συσχέτισής τους με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και την ύπαρξη νοητικής υστέρησης.
Μέθοδος: Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν 449 παιδιά, 1 - 15 ετών, με Δ.Α.Φ. από το Ειδικό Ιατρείο Δ.Α.Φ. της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία". Οι περιγεννητικοί παράγοντες διερευνήθηκαν μέσα από το αναπτυξιακό ιστορικό, ενώ η νοημοσύνη και η βαρύτητα των συμπτωμάτων εκτιμήθηκε από τα αξιολογητικά εργαλεία WISC III, ADI-R, ADOS-2 και VABS.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 12,5 % των μητέρων παρουσίαζαν προβλήματα κατά την εγκυμοσύνη, και κυρίως αιμορραγία στο 1ο τρίμηνο (17,4%). Επίσης, συχνή ήταν η λήψη φαρμάκων (27,7%) και ο διαβήτης κύησης (18,3%), ενώ πιο σπάνια η υπέρταση και η λοχειακή κατάθλιψη. Η προεκλαμψία, ο παρατεταμένος τοκετός, η προωρότητα, η παραμονή στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νεογνών και ο νεογνικός ίκτερος αναφέρεται σε μεγάλο ποσοστό, σε αντίθεση με το πολύ χαμηλό βάρος γέννησης. Ο νεογνικός ίκτερος μάλιστα σχετιζόταν θετικά με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων (p<0.05). Θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν και με την ηλικία του παιδιού, την κλινική διάγνωση και το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα (p<0.05).
Συμπεράσματα: Από την εργασία προκύπτει ότι η αιτιολογική αλυσίδα του αυτισμού περιλαμβάνει πολλούς περιγεννητικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν με γεννητικούς και πιθανόν επηρεάζουν την κλινική εικόνα της Δ.Α.Φ. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερες μελέτες με στόχο την πληρέστερη διερεύνηση της επίδρασής τους και της συσχέτισή τους με τη νοημοσύνη και τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της διαταραχής, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των προληπτικών παρεμβάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δ.Α.Φ., Περιγεννητικοί παράγοντες, Βαρύτητα συμπτωμάτων, Νοημοσύνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
70

Διπλωματική Εργασία_Α.Παπαγιάννη (τελικό αρχείο) (2) (1).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-06-27.