Ψυχική υγεία και ενημέρωση τέκνων για την ψυχική νόσο των γονέων τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878494 56 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-11
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαηλία Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Κολαϊτης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Μαρίνα Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχική υγεία και ενημέρωση τέκνων για την ψυχική νόσο των γονέων τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχική υγεία και ενημέρωση τέκνων για την ψυχική νόσο των γονέων τους
Περίληψη:
Εισαγωγή. Η ψυχική νόσος ενός ή και των δύο γονέων αποτελεί παράγοντα ευαλωτότητας
της ψυχικής υγείας των τέκνων. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γονείς και παιδιά συμφωνούν πως
τα τέκνα χρειάζονται επαρκέστερη ενημέρωση, ωστόσο η πρακτική αυτή είναι εξαιρετικά
περιορισμένη εκτός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συχνά συμβαίνει με τυχαίο τρόπο.
Σκοπός. Ο σκοπός την παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της
πληροφόρησης των τέκνων για την ψυχική νόσο των γονέων τους και της ψυχοκοινωνικής τους
υγείας.
Μέθοδος. Συμμετείχαν 59 γονείς με ψυχικό νόσημα οι οποίοι συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την κατάσταση της ψυχικής υγείας των
τέκνων τους.
Αποτελέσματα. Σημαντικά αποτελέσματα βρέθηκαν για τη σχέση των συμπεριφορικών
συμπτωμάτων των τέκνων και τις συνολικές πληροφορίες που έχουν λάβει (p = 0.038). Σημαντικό
ήταν επίσης το εύρημα πως οι πληροφορίες σχετικά με το είδος της θεραπείας των γονέων
συσχετίστηκαν με τα λιγότερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των τέκνων όπως τα αναφέρουν οι
γονείς (r(59) = 0.273, p = 0.036). Ακόμη, αναδείχθηκε πως η συμμετοχή του άλλου γονέα στη
συζήτηση (β = 27,687, p = 0.000, SE = 5,527), η ηλικία του τέκνου (β = 2,231, p = 0.038, SE =
1,049) και ο τομέας εργασίας του γονέα (β = 14,604, p = 0.010, SE = 5,461) να αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες σχετικά με την ποσότητα των πληροφοριών που οι γονείς παρέχουν στα
τέκνα τους. Τέλος, βρέθηκε πως η συμμετοχή του άλλου γονέα στη συζήτηση (β = 0.682, p =
0.040), η πληροφόρηση από τον άλλο γονέα (β = 1,780, p = 0.04) και ο ιδιωτικός τομέας
φροντίδας και παρακολούθησης της ψυχικής υγείας των γονέων (β = 1,485, p = 0.038) σχετίζονται
με την παροχή αρκετών/πολλών πληροφοριών γύρω από την ψυχική νόσο στα τέκνα.
Συμπεράσματα. Η μελέτη συνέβαλε στην ανάδειξη των συγκεκριμένων σημαντικών
πληροφοριών που σχετίζονται με την καλύτερη ψυχική υγεία των τέκνων και συμπλήρωσε στην
κατανόηση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με τον τρόπο οι οι γονείς με ψυχική νόσο
αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των τέκνων τους. Παράλληλα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια
διερεύνησης του είδους των πληροφοριών παρέχεται στα τέκνα τους. Τα αποτελέσματα της
μελέτης συζητούνται κριτικά ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη ποιοτικής μελέτης του θέματος,
μεθοδολογικά αρτιότερης έρευνας καθώς και προγραμμάτων προετοιμασίας και ενδυνάμωσης των
γονέων για την αποκάλυψη της ψυχικής τους νόσου στα τέκνα τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχική νόσος, Τέκνα, Ενημέρωση για την ψυχική νόσο, Ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
96
10.7.2019. Κ.Παπαηλία. Ψυχική Υγεία και Ενημέρωση Τέκνων για την Ψ.Ν. των Γονέων τους.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο