Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αυτοφροντίδα ασθενών με επιπλοκές μετά από θυρεοειδεκτομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878555 65 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Πάστη Λεμονιά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Μαριόλης- Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αυτοφροντίδα ασθενών με επιπλοκές μετά από θυρεοειδεκτομή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αυτοφροντίδα ασθενών με επιπλοκές μετά από θυρεοειδεκτομή
Περίληψη:
Μέσω της εκπαίδευσης, οι ασθενείς μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοφροντίδας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της λειτουργικότητας και της ποιότητας της ζωής τους, μετά από μία θεραπευτική παρέμβαση, όπως το χειρουργείο. Έτσι, και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες αυτοφροντίδας τους για να αντιμετωπίσουν μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην αυτοφροντίδα ασθενών με επιπλοκές μετά από θυρεοειδεκτομή. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline και Cochrane με τις ακόλουθες λέξεις - κλειδιά: “patient education”, “self care”, “thyroidectomy complications”. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 4 μήνες από την οποία προέκυψαν 20 ποιοτικά άρθρα που συμπεριλήφθηκαν στην εργασία. Οι περισσότερες μελέτες 17/20, απέδειξαν ότι η εκπαίδευση επιδρά θετικά στην ανάπτυξη αυτοφροντίδας όσον αφορά τη διαχείριση των επιπλοκών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θυρεοειδεκτομή με ποσοστά επιτυχίας πάνω από 90% κατά μέσο όρο.
Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι η υπάρχει βελτίωση της αυτοφροντίδας μέσω της εκπαίδευσης. Απαιτούνται επιπλέον ερευνητικά δεδομένα για να στηρίξουν καλύτερα το παραπάνω συμπέρασμα, ώστε η εκπαίδευση των ασθενών να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κλινικής πρακτικής και ολιστικής προσέγγισης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση ασθενών, Αυτοφροντίδα, Επιπλοκές θυρεοειδεκτομής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
65

ΠΑΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
585 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.