Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία σε ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας: Αποτελεσματικότητα και θεραπευτικές συνιστώσες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878561 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-12
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γρηγόρης Βασλαματζής, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Τζινιέρη Κοκκώση, Πρ. Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία σε ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας: Αποτελεσματικότητα και θεραπευτικές συνιστώσες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία σε ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας: Αποτελεσματικότητα και θεραπευτικές συνιστώσες
Περίληψη:
Οι ασθενείς με οριακή διαταραχή προσωπικότητας αποτελούν μία ιδιαίτερη ομάδα ασθενών, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει προβληματίσει τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείαςστην οριακή διαταραχή προσωπικότητας, μέσα από την ανάδειξη των θεραπευτικών της παραγόντων, οι οποίοι είναι μείζονος σημασίας για την πορεία και έκβαση της θεραπείας. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εξέλιξη μέσα στον χρόνο του όρου ¨οριακή διαταραχή προσωπικότητας¨ και παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές ψυχαναλυτικές θεωρητικές απόψεις σχετικά με την παθογενετική σημασία της μητρικής φροντίδας. Επίσης γίνεται αναφορά στον ρόλο του τραύματος στην οριακή ψυχοπαθολογία και παρουσιάζεται η ψυχοπαθολογία-κλινική εικόνα που παρουσιάζουν οι οριακοί ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία των εν λόγω ασθενών, ορισμένες λειτουργίες του αναλυτή και του πλαισίου είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μείζονος σημασίας θεραπευτική συνιστώσα είναι η θεραπευτική συμμαχία, η οποία με τους οριακούς ασθενείς είναι πολύ δύσκολη, εύθραυστη και ευμετάβλητη καθώς εξ αιτίας των χαοτικών αντικειμενοτρόπων σχέσεων του ασθενούς, ο θεραπευτής πότε μετατρέπεται σε εχθρό και πότε σε εξιδανικευμένο σωτήρα. Η πρώιμη αναγνώριση του τραύματος συμβάλλει στην επίτευξη της θεραπευτικής συμμαχίας. Στη θεραπεία το τραύμα επαναβιώνεται και ο θεραπευτής πρέπει να επινοήσει καινούργιους τρόπους για να βιωθεί με μη τραυματικό τρόπο. Στην ψυχαναλυτική εργασία με τους ¨δύσκολους¨ ασθενείς όπως ονομάζονται οι οριακοί ασθενείς, η αντιμεταβίβαση είναι κεφαλαιώδους σημασίας καθώς συχνά αποτελεί το κύριο πεδίο που θα καθορίσει την πορεία και την εξέλιξη της θεραπείας.Τα αντιμεταβιβαστικά φαινόμενα κατά την πορεία της θεραπείας είναι έντονα και ισχυρά και εξουθενώνουν τον θεραπευτή. Μέσα από την συνεχή συνειδητοποίηση και επεξεργασία της αντιμεταβίβασης, ο θεραπευτής μπορεί να προσφέρει στον ασθενή μία συναισθηματικά επανορθωτική εμπειρία, η οποία μπορεί να τον βοηθήσει να καλύψει τα ελλείμματα που έχει βιώσει στην παιδική ηλικία. Το αναλυτικό πλαίσιο λειτουργεί αναλογικά με το μητρικό περιβάλλον που διευκολύνει και βοηθάει το βρέφος στην ανάπτυξή του. Επίσης παρουσιάζονται η προβλητική ταύτιση και η περιέχον-περιεχόμενο σχέση. η συγκρατούσα λειτουργία (holdingfunction) και η εμπεριέχουσα λειτουργία (containingfunction) του αναλυτή, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές θεραπευτικές παράμετροι στη θεραπεία ασθενών με οριακή διαταραχή προσωπικότητας καθώς λειτουργούν αναλογικά με παρόμοιες λειτουργίες στη σχέση μητέρας-βρέφους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν πως η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική με τους οριακούς ασθενείς και πως μέσα από τη λειτουργία των θεραπευτικών της παραμέτρων και την εσωτερίκευση της αναλυτικής σχέσης αποτελεί διαδικασία ψυχικής αναδόμησης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά την περιγραφή και κατανόηση της ψυχοπαθολογίας της οριακής διαταραχής προσωπικότητας και βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που αφορούν την αποτελεσματικότητα της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας σε ασθενείς με την εν λόγω ψυχοπαθολογία. Επίσης στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα διενεργηθεί εννοιολογική παρουσίαση των θεραπευτικών συνιστωσών που ενέχονται στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ασθενών με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Κατά την παρουσίαση των θεραπευτικών παραμέτρων, παρατίθεται υλικό από κλινικές βινιέτες ασθενών με οριακή διαταραχή προσωπικότητας σε μία προσπάθεια σύνδεσης του κλινικού υλικού με τη θεωρία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οριακός, Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, Αποτελεσματικότητα, Ψυχοθεραπευτικές διαστάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
73
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (588 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο