H χρήση της αφήγησης στη φροντίδα ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879586 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-23
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Βγενοπούλου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανός Κατσαραγάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Ελισάβετ Πατηράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
H χρήση της αφήγησης στη φροντίδα ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
H χρήση της αφήγησης στη φροντίδα ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η χρήση της αφήγησης ως εργαλείο έχει ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, καθώς δίδεται η ευκαιρία κατανόησης της εμπειρίας που βιώνουν. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της χρήσης της αφήγησης ως εργαλείο για την προσέγγιση και τη φροντίδα ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων "Pubmed" και "Google Scholar" για την αναγνώριση μελετών, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα μέχρι το Μάρτιο του 2017. Η αναζήτηση βασίσθηκε στη χρήση όρων (λέξεις- κλειδιά): «narratives», «narrations», «story-telling», «life-threatening illness», «life- threatening disease», «threatening illness», «threatening disease», «illness narratives», «narrative ethics». Οι μελέτες θεωρήθηκαν επιλέξιμες για την πλήρη εξαγωγή δεδομένων, εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, δηλαδή αναφερόταν συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση της αφήγησης και στη φροντίδα ασθενούς με απειλητικό για τη ζωή νόσημα αλλά και συσχέτιση στη χρήση της αφήγησης και στη σχέση επαγγελματία υγείας ασθενούς, ασθενούς και φροντιστή. Δε συμπεριλήφθηκαν μελέτες, στις οποίες δεν υπήρχε σαφής συσχέτισης μεταξύ της χρήσης της αφήγησης και της φροντίδας ασθενούς με απειλητικό για τη ζωή νόσημα και μελέτες σε παιδιατρικό πληθυσμό.
Αποτελέσματα: Αρχικά εντοπίσθηκαν 86 μελέτες, από τις οποίες μόνο οι 30 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού και συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση. Οι παλαιότερες μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με μη κακοήθη νοσήματα, μετέπειτα ερευνητές επικεντρώθηκαν σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα. Το σύνολο των μελετών με μη κακοήθη νοσήματα, πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία και ακολουθήθηκε η μέθοδος της αφηγηματικής ανάλυσης. Συνολικά περισσότερες μελέτες βρέθηκαν σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα και το σύνολο αυτών πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χρησιμοποιώντας ερμηνευτική θεματική ανάλυση περιεχομένου, ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση και ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, στις τελευταίες συμμετείχαν εξειδικευμένοι νοσηλευτές ογκολογίας. Η χρήση της αφήγησης βρέθηκε ότι βοηθά στη διερεύνηση της εμπειρίας της ασθένειας, μέσω της ανάδειξης σημαντικών θεμάτων των ασθενών, καθώς και στη νοηματοδότηση και κατανόησή της. Επίσης, μέσω της αφήγησης, αναδεικνύεται η επίδραση της ασθένειας στις πτυχές της ζωής, στην αποδοχή του κύκλου ζωής και συνεπώς στην εμφάνιση του επικείμενου θανάτου. Ακόμη, η αφήγηση συνδυάστηκε με άλλες δραστηριότητες αναδεικνύοντάς τες, ως εργαλεία διαχείρισης της ασθένειας τόσο για τους ασθενείς που νοσούν, όσο και για τους σημαντικούς άλλους. Η αφήγηση ως θεραπευτική παρέμβαση, βρέθηκε ότι αυξάνει τη ψυχική διάθεση, αυτοπεποίθηση, αυτοαποτελεσματικότητα, ικανοποίηση από τη ζωή και συμβάλλει στην ελάττωση του επιπέδου άγχους και πόνου. Επιπλέον, οι αφηγήσεις των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των αναγκών τους, τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δίδοντας στους επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία κατανόησης του εσωτερικού φαινομενολογικού κόσμου των ασθενών.
Συμπεράσματα: Η αφήγηση της ιστορίας ενός ασθενούς με απειλητικό για τη ζωή νόσημα, εξυπηρετεί ένα βαθύτερο σκοπό, το μοίρασμα της εμπειρίας και του συναισθήματος που εκφράζεται ως ανάγκη για οικειότητα και τελικά για απόδοση νοήματος για τον πιθανό θάνατο και τη ζωή εν γένει. Η συνειδητοποίηση του ρόλου των αφηγήσεων ως μέρος του σχεδίου παροχής ολιστικής φροντίδας σε ασθενείς με απειλητικό νόσημα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μπορεί να συλληφθεί το σύνολο των εμπειριών που είναι κεντρικής σημασίας για τη διεπιστημονική ομάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακουφιστική Φροντίδα, Αφήγηση, Απειλητικά για τη ζωή νοσήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
205
Αριθμός σελίδων:
134

Vgenopoulou Ioanna MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.